Ziemassvētku ieskaņas koncerts senioriem Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

Publicēts 21.12.2017

Ziemassvētku gaidīšanas laikā visi mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērni, vecāki, pedagogi, kā čakli rūķīši darināja dāvanas, kā arī mācījās dziesmas un dejas. Šie darbiņi tika veikti ar vēlmi dāvināt prieku, sirsnību, līdzcietību, iepriecinot cilvēkus, kuri atrodas pelnītā atpūtā.

15. decembrī uz iestādi aicinājām seniorus no visa Griškānu pagasta. Protams, ka ne visi varēja ierasties uz pasākumu veselības stāvokļa dēļ, taču tiem, kas atnāca tika sniegtas pozītīvas emocijas un mīlestība.

Senioriem uzstājās mazie un lielie Rūķīši no visām bērnudārza grupām. Ciemiņi labprāt iesaistījās rotaļās, dejās un katrs saņēma dāvanas no bērniem.

Pasākumā piedalījās arī Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, kurš novēlēja visiem ciemiņiem stipru veselību un optimismu. Viņš aicināja ikvienu ticēt Ziemassvētku brīnumam, Ziemassvētku vecītim, kā to dara mazi bērni.

Pie tējas galda viesi apmainījās ar novēlējumiem, dalījās ar patīkamiem iespaidiem.

Ļoti svarīgi, ka gatavošanās un darbošanās laikā, šādos pasākumos bērniem veidojas izpratne par to, ka būt labam cilvēkam, rūpēties par līdzcilvēkiem, darīt labus darbus pēc iespējas biežāk ir ļoti vērtīgi. Tādējādi, tiek vairota labestība un sapratne sabiedrībā. Mēs, pieaugušie, kas palīdzēja bērniem sagatavoties, lai iepriecinātu cienījama gadu gājuma ļaudis, saprotam, ka vajag pavisam maz, lai cilvēks, kas atrodas līdzās, sajustu brīnumu, sirds siltumu.

Vēlos pateikt lielu paldies bērnu vecākiem gan par atbalstu un atsaucību, gan par viņu sagatavotajām dāvanām. Tiem senioriem, kas nevarēja ierasties uz pasākumu, dāvanas tika pasniegtas, apciemojot viņus mājās.

Lai balts Ziemassvētku brīnums, ienākdams katrā mājā, sniedz saprašanos un svētību!

Svetlana Klīdzēja, Griškānu PII “Sprīdītis” vadītāja

IMG_8727IMG_8739IMG_8752

IMG_8764 IMG_8784IMG_8714IMG_8790

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0