Zināms iepirkuma uzvarētājs

Publicēts 02.11.2010

Iepirkumā par lokālo datortīklu attīstību Rēzeknes novada izglītības iestādēs uzvarētājs ir un līgums tiks parakstīts ar AS “IT Latvija”. Sīkāka informācija par iepirkuma rezultātiem atrodama šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/165557. Datortīklu attīstība novada skolās notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

85% no kopējām projekta izmaksām sedz Eiropas Reģionālais attīstības fonds, savukārt atlikušie 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta realizācijas laiks ir no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam. Kopumā paredzētais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 89 101 latu.
Projekta Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605.
Papildus informācija: Eduards Medvedevs, tālr. 64607187
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0