Zinību diena Dricānu vidusskolā

Publicēts 03.09.2019

Sarkanu pīlādžu ķekari
Gandrīz vai zarus lauž,
Sarkanu pīlādžu ķekaros
Vasaras sapņi snauž.

Jā, septembrī vasaras sapņi pamazām saritinās un atrod sev labāku vietu, kur pārlaist ziemu. Septembris ir īpašs mēnesis visiem Latvijas skolēniem un viņu ģimenēm, pedagogiem un skolas darbiniekiem, atbalstītājiem un sabiedrībai, kas augstu vērtē izglītību un tās lomu cilvēka dzīvē. Tas ir Zinību mēnesis.

2. septembrī Dricānu vidusskolas direktore Skaidrīte Strode pulcināja savu skolas saimi uz jauna darba cēlienu, uzsverot, ka ikvienam pašam ir jāveido sava zināšanu bagāža un jāuzkrāj pieredze, jāprot novērtēt to, kas ir dots, jābūt pozitīviem, atsaucīgiem un draudzīgiem. Skolā bija ieradies arī īpašs ciemiņš – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, kurš sveica klātesošos Zinību dienā un atgādināja par izglītības vērtību, tās nozīmi katra skolēna izaugsmē un attīstībā.

Dricānu vidusskolā šogad mācības sāk 11 pirmklasnieki, kuri bija lepni par svinīgi saņemtajām skolēnu apliecībām un dāvanām, kuras sarūpēja Rēzeknes novada pašvaldība. Vidusskolēnu saimi papildināja arī 11 jaunieši 10. klasē.

Pēc svinīgās līnijas skolēni un vecāki devās uz klases stundām. Vēlāk skolēni radoši darbojās interaktīvajās nodarbībās, bet vecākus skolas direktore aicināja uz tikšanos, lai pārrunātu aktuālo šajā mācību gadā.

Lai izdodas veiksmīgs, radošs un pozitīviem notikumiem piepildīts jaunais mācību gads!

Iveta Dembovska,
Dricānu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

Foto Valērija Makejeva

6d 1d 2d 3d 4d7d

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0