Zinību dienas svinīgie pasākumi Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. gada 2. septembrī

Publicēts 29.08.2019

Dricānu vidusskola 9.00

Kaunatas vidusskola 9.30

L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola 9.00

Maltas vidusskola 8.40

Struktūrvienība Liepu pamatskola 9.30

Nautrēnu vidusskola 10.00

Struktūrvienība Bērzgales pamatskola 9.00

Tiskādu vidusskola 8.40

Struktūrvienība Kruķu sākumskola 9.40

Audriņu pamatskola 10.00

Feimaņu pamatskola 9.00

Gaigalavas pamatskola 9.00

Jaunstrūžānu pamatskola 9.00

Rēznas pamatskola 9.00

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 9.00

Verēmu pamatskola 9.00

Rēzeknes novada speciālā pamatskola:

Programmas realizācijas vieta Malta, Kalnu iela 4,  9.30

Programmas realizācijas vieta Malta, Rozentovas iela 9,  10.30

Programmas realizācijas vieta Ružina 13.30

Maltas mūzikas skola 13.00

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0