Informācija par sabiedrisko apspriešanu Griškānu pagastā

31.01.2018

Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu Greiškānu ciemā uz īpašuma “Andrivi”, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0843 tiek plānots nozāģēt 20 kokus, t.sk. 12 koki-vītoli, 8 koki baltalksnis.

Koku nozāģēšana nepieciešama koku stumbru bojājumu un pakāpeniskas gāšanās dēļ, kas apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību un īpašumu.

Sabiedriska apspriešana tiek veikta no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 19. februārim saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meza Rēzeknes novadā III. nodaļu.”

Lūdzam apskatīt informāciju par nozāģēšanai plānotiem kokiem un iesniegt savus priekšlikumus un pietekumus Griškānu pagasta pārvaldē lietvedei (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, tālr.64640431, vai uz epastu : zoja.lipska@griskani.lv.

Koku atrašanas vieta Koku suga, skaits Koku ciršanas pamatojums Koku apkārtmērs
Īpašums  “Andrivi”, ciems Greiškāni, uz  zemes vienības ar kad.apz.78560010834 Vītoli -12 gab.

 

Baltalksnis- 8 gab.

Koku stumbru  bojājumu dēļ, koki ir bīstamie un apdraud  infrastruktūras darbību, cilvēku drošību 0,63m-1,13m

 

0,63m-0,88m

Griškānu parish manager Janis Alexanis

Click to Listen highlighted Text!