01.12.2023

Paziņojums par līguma noslēgšanu par daļas no nekustamā īpašuma Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagastā, iznomāšanu  

Read more

29.09.2023

Nekustamā īpašuma “Kalnezeri”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, telpu Nr.102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114 nomas tiesību izsole saimnieciskās darbības veikšanai

Read more

22.08.2023

Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 6A,Viļāni, telpu Nr.1,2,3,4,nomas tiesību izsole saimnieciskās darbības veikšanai

Read more

05.06.2023

Construction of the immovable property “c .1 TP49T” on the street of 6 space rental rights for economic activity

Read more

25.04.2022

On the “pharmacy” of the immovable property, address: “herbs”, Rogovka, Nautrenes civil parish, Rezekne municipality, auction rights auction for the provision of services of pharmacy

Read more

19.06.2021

On “herbs” of real estate in Rogovka, Nautrēnu parish, Rēzekne municipality for the provision of rental services

Read more

19.06.2021

“Study wood workshops” of the estate “Lūznavas maniža building” with cadastre designation 7868 002 0113 004 on street street 4, Luznava, Lūznavas parish, Rēzekne municipality auction rights auction for economic activity

Read more

19.06.2021

“Practical training workshop” of the construction of the immovable property “Lūznavas maniža” by cadastre designation 7868 002 0113 002 in Castle Street 4, Luznava, Lūznavas parish, Rēzekne municipality auction rights auction for economic activity

Read more

28.05.2021

Information to be published on the real estate in Raznas Street 38, Kaunatas parish, Rezekne municipality for the provision of rental services for beauty care services

Read more

Click to Listen highlighted Text!