07.03.2024

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu Audriņu pagastā

Read more

21.02.2024

Par publiskās ūdenstilpes – Meirānu ezera – daļas nomas tiesību nomas līguma noslēgšanu

Read more

04.07.2023

Communication on the conclusion of lease contracts for agricultural land

Read more

Click to Listen highlighted Text!