Notification of the extension of lease contracts for agricultural land

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot. Nr. 14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi:

Date and No. of the decision of the municipality of RezekneDate and No of the lease contract to be extendedCadastre designation and area of the land unit (ha)Fixed rent EUR/year (excluding VAT)Duration of the lease contract
12.12.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/89404.12.2018. Līgums Nr.V-2018/217898 009 0553 (0,36 (ha) 28,85 EUR/gadā Līdz 04.12.2029.
Click to Listen highlighted Text!