Public consultation IN Sakstagala civil parish

22.01.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā plānots veikt 8 koku (kļavas) izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 002 0400 ar diametru 45-50 cm.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2018. gada 25. janvāra līdz 2018. gada 7. februārim.

Public consultation is carried out in accordance with the binding Regulation No 91 of the municipality of Rēzekne of 15 November 2012 on tree felling outside the forest in Rēzekne municipality.

 

Click to Listen highlighted Text!