Telpas nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā

Publicēts: 05.02.2018

Atjaunots: 15.10.2020

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” smēde (kad.Nr.7868 002 0370 001 003) Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, nedzīvojamā telpa “Kalve” ar kadastra numuru 7868 002 0370 001 003, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
Publicējamā informācija
Auctioning rules

Click to Listen highlighted Text!