14.Saeimas vēlēšanas

Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pazinojums_par_VIK_darbu_2022_pdf

Rēzeknes novadā vēlētāji balsi nodot glabāšanā varēs Viļānu kultūras nama iecirknī

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas vēlēšanu nedēļā, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā.

Rēzeknes novadā balsi nodot glabāšanā varēs iecirknī Nr. 729 (Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni).

Nodot balsi glabāšanā būs iespējams

  • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
  • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
  • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētājs, kurš būs nodevis balsi glabāšanā, drīkstēs pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1.oktobrī. Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts.

Telpu piešķiršana aģitācijas veicējiem

Pamatojoties uz  priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 25.pantu. “Telpu piešķiršana aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem” valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

Rēzeknes novada pašvaldība arī var piešķirt telpas aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem, par maksu.

Par telpu piešķiršanu interesēties pie Rēzeknes novada pašvaldības saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Andra Koļča, tel.num. 64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv.

Pašvaldības informācijas stendi, kuros iespējama priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir paredzēta nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskā vietā - EUR 8,00 apmērā par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vienā vietā. 

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus drīkst izvietot tikai pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās ar attiecīgo partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām, kuru paraksta domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs vai domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka. Vienošanās slēdz pēc partijas pilnvarotās personas iesnieguma saņemšanas, tajā tiek paredzēts laiks, kurā tiek izvietoti aģitācijas materiāli (sākuma un beigu laiks).

Pēc vienošanās noslēgšanas Finanšu un grāmatvedības nodaļa attiecīgajai partijai izsniedz rēķinu, pēc saņemtā rēķina apmaksas partija ir tiesīga izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Pēc vienošanās ar attiecīgo partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām, Rēzeknes novada pašvaldība nosūta paziņojumu KNAB par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, kurā ir ietverta informācija par to, kura partija veic izvietošanu, cik vietās un kāda samaksa veikta par aģitācijas materiāliem, u.c. informācija.

Click to listen highlighted text!