Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Mākoņkalna pagasta pārvaldē no 2022. gada novembra darbojas jauna izvēlētā iedzīvotāju konsultatīvā padome. Padome sastāv no 8 padomes locekļiem.

      - Leontīna Zaremba - padomes priekšsēdētāja T. 29103891

      - Evita Vaļuma - padomes priekšsēdētājas vietniece

      - Inta Gribuste- protokoliste

Konsultatīvās padomes locekļi:

       - Inta Brokāne- Vilcāne

       - Ludmila Smirnova

       - Tamāra Kudrjavceva

       - Elga Pokule

       - Guntars Šķesters

Sēdes notiek katru mēnesi. Padome risina dažādus jautājumus un izskata rakstiskus iesniegumus. Savas atsauksmes, ierosinājumus un informāciju var izteikt personīgi, iesūtot uz e-pastu: info@makonkalns.lv, vai atstāt pagasta pārvaldes pastkastītē.

Click to listen highlighted text!