Atkritumu apsaimniekošana

Austrumlatvijas atkritumu poligons

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbojas ar Rēzeknes pilsētu, Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadiem Austrumlatvijas atkritumu poligona apsaimniekošanā, darbojoties kopējā pašvaldības SIA “ALAAS”.

Adrese:
„Križevniki 2”, Križevņiki
Ozolaines pagasts
Rēzeknes novads, LV-4633
Tālr./Fakss: 64667440; Mob.tel.: 28359080
E-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv

Biroja adrese:
Zilupes iela 50,
Rēzekne, LV-4601
Tālr.: 64607673; Mob.tel.: 20211337;
E-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Kontaktpersona:
Aigars Metlāns
Tālr.: 28359080, 64667440
e-pasts: austrumlatgale@inbox.lv

Dalīto atkritumu vākšanas punktu atrašanās vietas

Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un Nautrēnu apvienībās dalīto atkritumu vākšanas punkti atrodas:

 • Audriņu pagasts, Audriņi, Dārzu iela 2 (izlietotais iepakojums)
 • Feimaņu pagasts, Feimaņi, “Pagastmāja” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi, elektroiekārtas)
 • Kantinieku pagasts, Liuža, “Administratīvais centrs” (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi, elektroiekārtas)
 • Sakstagala pagasts, Ciskādi, Baznīcas iela 11, bet tiek plānots pārvietot uz citu adresi – Baznīcas iela 10A (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi)
 • Sakstagala pagasts, Uļjanova, Jaunatnes iela 1 (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi)
 • Ilzeskalna pagasts, Ilzeskalns, Skolas iela 3 (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi, elektroiekārtas)
 • Vērēmu pagasts, Sondori, Ezeru iela 2 (izlietotais iepakojums)
 • Vērēmu pagasts, Adamova (izlietotais iepakojums)
 • Mākoņkalna pagasts, Lipuški, Līgo iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Gaigalavas pagasts, Gaigalava, Ābelītes iela 3 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Gaigalavas pagasts, Strūžāni, “Sporta laukums” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolaines pagasts, Bekši (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolaines pagasts, Pleikšņi (izlietotais iepakojums)
 • Dricānu pagasts, Dricāni, “Garāžas” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Rikavas pagasts, Rikava, Upes iela (Centra laukums) (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 22 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Kaunatas pagasts, Dubuļi, Kalna iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Čornajas pagasts, Čornaja, Nākotnes iela 9 (izlietotais iepakojums)
 • Čornajas pagasts, Ratnieki, Krasta iela 1 (izlietotais iepakojums)
 • Silmalas pagasts, Gornica, Saules iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Kruki, Viļānu iela 21 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Štikāni, Preiļu iela 9 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Vecružina, Lakstīgalu iela 1 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Nagļu pagasts, Nagļi, Daudzdzīvokļu māja Nr.3 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Pušas pagasts, Puša, Darbnīcas (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Griškānu pagasts, Sprūževa, Centrālā iela 27 (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi)
 • Griškānu pagasts, Janopole, “Janopoles laukums” (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi)
 • Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 2 (Rēznas pamatskola) (izlietotais iepakojums)
 • Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 4 (izlietotais iepakojums)
 • Nautrēnu pagasts, Rogovka, Nautrēnu vidusskola (izlietotais iepakojums)
 • Bērzgales pagasts, Bērzgale, Rītupes iela 21 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Lūznavas pagasts, Lūznava, Pils iela 6 (izlietotais iepakojums)
 • Maltas pagasts, Malta, Trasuna iela 45 (izlietotais iepakojums, bīstamie atkritumi, elektroiekārtas) 

Viļānu apvienībā atrodas:

 • Brīvības ielā 27A, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Brīvības ielā 44C, Viļānos, Rēzeknes novadā, (tikai Pet/papīrs/metāls);
 • Celtnieku ielā 1B, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Celtnieku ielā 6, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Liepu ielā 2C, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kultūras laukumā 1a (Viļānu vidusskola), Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kultūras laukumā 3, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Rēzeknes ielā 1a, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Rēzeknes ielā 41B, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kalna ielā 11, Jaunviļānos, Rēzeknes novadā;
 • Nākotnes ielā 2 (Dekšāres pamatskola), Dekšāres, Rēzeknes novadā;
 • (Sokolku pagasta pārvalde), Strupļos, Sokolku pagastā, Rēzeknes novadā.
Click to listen highlighted text!