Cenu aptauja “Jumta un ūdens sistēmas remonts Rāznas ielā 2, Lūznava” Nr.MDZKSU 1/5/2021

08.05.2021

Cenu aptauja

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Jumta un ūdens noteksistēmas remonts”objektā – pirts, kas atrodas Rāznas ielā 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

  1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
  2. Veikto darbu garantija.
  3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  līdz 2021. gada 24. maijam, plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu maltasdzksu@maltasdzksu.lv vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

Click to listen highlighted text!