Izsole

Publicēts: 09.11.2017

Atjaunots: 15.10.2020

Nomas izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka “, Lakstīgalu ielā 5, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0279 001, kopplatībā- 777.3 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka”
Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai 

Izsoles noteikumi

Click to listen highlighted text!