07.02.2023

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu – koku ciršanu Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

23.01.2023

Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība pārdod par brīvu cenu – koku zarus un izcirstos krūmus

Lasīt vairāk

23.11.2022

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

24.10.2022

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

27.07.2022

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Lasīt vairāk

08.07.2022

Uzaicinājums dalībai tirgus izpētē būvuzraudzības pakalpojumiem projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 7, Maltā energoefektivitātes pasākumi”

Lasīt vairāk

06.07.2022

Uzaicinājums dalībai tirgus izpētē projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Maltā energoefektivitātes pasākumi”

Lasīt vairāk

21.06.2022

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

20.06.2022

Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” pagastos

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!