01.12.2023

Paziņojums par līguma noslēgšanu par daļas no nekustamā īpašuma Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagastā, iznomāšanu  

Lasīt vairāk

29.09.2023

Nekustamā īpašuma “Kalnezeri”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, telpu Nr.102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114 nomas tiesību izsole saimnieciskās darbības veikšanai

Lasīt vairāk

22.08.2023

Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 6A,Viļāni, telpu Nr.1,2,3,4,nomas tiesību izsole saimnieciskās darbības veikšanai

Lasīt vairāk

05.06.2023

Nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves Pils ielā 6 telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

Lasīt vairāk

25.04.2022

Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli aptiekas pakalpojumu sniegšanai

Lasīt vairāk

06.04.2022

Noslēgts līgums par telpu nomu Ozolaines pagastā

Lasīt vairāk

19.06.2021

Par nekustamā īpašuma “Zālītes”Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu aptiekas pakalpojumu sniegšanai

Lasīt vairāk

19.06.2021

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību kokdarbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 004 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsole saimnieciskajai darbībai

Lasīt vairāk

19.06.2021

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsole saimnieciskajai darbībai

Lasīt vairāk

28.05.2021

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!