Nekustamā īpašuma – dzīvoklis Jaunatnes iela 3–18 atkārtotā elektroniskā izsole Pušas pagastā

21.02.2024

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Jaunatnes ielā 3–18,  Pušā,  Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7880 900 0058, platība 67,6 m2.

Izsoles sākumcena – EUR 1 900,00 (viens tūkstotis deviņi simti  euro, 00 centi).
Nodrošinājums – EUR 190,00 ( viens simts deviņdesmit euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).
Izsoles sākums – 2024. gada 4. martā plkst. 13.00.
Pieteikšanās izsolei līdz 2024. gada  24. martam plkst. 23.59.
Izsoles noslēgums – 2024. gada 3. aprīlī plkst. 13.00.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/.

Saskaņot objekta apskates laiku var iepriekš sazinoties ar Maltas apvienības pārvaldes Pušas pagasta pārstāvi pa tālruni 25444094.

Click to listen highlighted text!