Izsoles, sludinājumi

17.04.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Griškānu pagastā

Lasīt vairāk

14.04.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

14.04.2023

Nekustamā īpašuma “Centrs” telpu Nr. 33., 34. nomas tiesību izsole Viļānos

Lasīt vairāk

11.04.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Vērēmu pagastā

Lasīt vairāk

11.04.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

21.03.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma “Krācītes” elektroniskā izsole Viļānu pagastā ar kadastra Nr. 7898 004 0424

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma mutiskā izsole Lendžu pagastā, starp zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu īpašniekiem, kuru zeme ROBEŽOJAS ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0033

Lasīt vairāk

15.03.2023

Paziņojums par 2023. gada 20. februārī notikušās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības nomas tiesību izsoles rezultātiem

Lasīt vairāk

09.03.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!