Izsoles, sludinājumi

21.03.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma “Krācītes” elektroniskā izsole Viļānu pagastā ar kadastra Nr. 7898 004 0424

Lasīt vairāk

17.03.2023

Nekustamā īpašuma mutiskā izsole Lendžu pagastā, starp zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu īpašniekiem, kuru zeme ROBEŽOJAS ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0033

Lasīt vairāk

15.03.2023

Paziņojums par 2023. gada 20. februārī notikušās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības nomas tiesību izsoles rezultātiem

Lasīt vairāk

09.03.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

07.03.2023

Publiskā apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža Kaunatas pagastā

Lasīt vairāk

06.03.2023

Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0223 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli

Lasīt vairāk

01.03.2023

Nekustamā īpašuma Parka ielā 10, Malta, Maltas pagastā nomas tiesību izsole

Lasīt vairāk

28.02.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Viļānu pagastā

Lasīt vairāk

27.02.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!