Izsoles, sludinājumi

03.02.2023

Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 005 0075, 7866 005 0087 nomas tiesību mutisko izsoli Lendžu pagastā

Lasīt vairāk

03.02.2023

Informācija par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību mutisko izsoli Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

03.02.2023

Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0202 Dricānu pagastā nomas tiesību izsoli

Lasīt vairāk

02.02.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

01.02.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

23.01.2023

Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība pārdod par brīvu cenu – koku zarus un izcirstos krūmus

Lasīt vairāk

23.01.2023

Noslēgts  zemes nomas līgums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Lasīt vairāk

23.01.2023

Nekustamā īpašuma “Ziedoņi” elektroniskā izsole Lendžu pagastā

Lasīt vairāk

23.01.2023

Nekustamā īpašuma “Mežmalīte” elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

23.01.2023

Nekustamā īpašuma “Aires” elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Lasīt vairāk

23.01.2023

Nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” elektroniskā izsole Lendžu pagastā

Lasīt vairāk

23.01.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Vērēmu pagastā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!