Paziņojumi par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem Maltā

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu Nr.144

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 1.aprīlī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.144 par nekustamā īpašuma Klāras Kondrovas ielā 2, Maltā, Maltas pag., Rēzeknes nov., ar kadastra Nr. 7870 003 0586 daļas, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 85,65 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 010 nomu veselības aprūpes funkciju nodrošināšana (ģimenes ārsta prakse). Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2027. gada 31. martam.

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu Nr.137

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 1.aprīlī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.137 par nekustamā īpašuma Klāras Kondrovas ielā 2, Maltā, Maltas pag., Rēzeknes nov., ar kadastra Nr. 7870 003 0586 daļas, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 84,87 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 010 nomu veselības aprūpes funkciju nodrošināšana (ģimenes ārsta prakse). Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2027. gada 31. martam.

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu Nr.142

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 1.aprīlī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.142 par nekustamā īpašuma Klāras Kondrovas ielā 2, Maltā, Maltas pag., Rēzeknes nov., ar kadastra Nr. 7870 003 0586 daļas, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 101,85 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 010 nomu veselības aprūpes funkciju nodrošināšana (ģimenes ārsta prakse). Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2027. gada 31. martam.

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu Nr.143

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 1.aprīlī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.143 par nekustamā īpašuma Klāras Kondrovas ielā 2, Maltā, Maltas pag., Rēzeknes nov., ar kadastra Nr. 7870 003 0586 daļas, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 20,96 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 010 nomu veselības aprūpes funkciju nodrošināšana (zobu tehniķa darbība). Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2027. gada 31. martam.

Click to listen highlighted text!