Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Kaunatas pagastā

07.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Kaunatas pagasta pārvaldes un iedzīvotāju ierosinājumiem, tiek plānots veikt koku izciršanu:

1. Veresovkas kapsētas teritorijā, zemes gabals ar kadastra numuru 7858 005 0268 (2 apses, 4 bērzi un 1 kļava; koku stumbra diametrs no 22cm līdz 80cm);

2. Vaišļu kapsētas teritorijā, zemes gabals ar kadastra numuru 7862 008 0053 (8 bērzi stumbra diametrs no 30cm līdz 59cm).

Koki atrodas: apbedījumu tiešā tuvumā, nestabili stumbri ar trupes bojājumiem lejas un vidus daļā, sausi un sakaltuši zari, pakļauti nolūšanas riskam, rada bīstamo situāciju.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2017. gada 8. decembrim personīgi vai rakstiski: Rāznas iela 38, Kaunata, Rēzeknes nov., LV-4622; rakstot uz e-pastu: info@kaunata.lv; pa tālruni 64667000; zemes lietu speciālistam: mob. tālr. 26415936.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Click to listen highlighted text!