Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

27.02.2023

Zemes noma

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022.gadā 19.maija lēmums Nr.567 (prot.Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi Viļānu apvienības pārvaldes teritorijā:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Nomas līguma noslēgšanas datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
13.02.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/10224.02.2023. Līgums Nr. RNP/2023/8.7.1/1567848 003 0222 (0,35 ha) 7848 003 0288 (0,37 ha) 7848 003 0405 (1,90 ha) 7848 003 0439 (0,38 ha)  39,90 42,18 220,00 43,32Līdz 24.02.2029.
Click to listen highlighted text!