Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

21.03.2023

Zemes noma

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot.Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi Viļānu apvienības pārvaldes teritorijā:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Nomas līguma noslēgšanas datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
15.03.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/18221.03.2023. Līgums Nr. RNP/2023/8.7.1/2367848 003 0171 (1,15 ha) 7848 003 0162 (0,69 ha)  129,54 77,73  Līdz 21.03.2029.
Click to listen highlighted text!