Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai

24.03.2023

Sludinājums

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3. marta saistošo noteikumu Nr.36 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Maltas apvienības pārvalde paziņo par publisko apspriešanu viena koka ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0460, kas atrodas Viļānu ielā 21, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Koka ciršanas mērķis: atbrīvoties no koka, kas bojā notekūdeņu sistēmu.

Izcērtamais koks (centimetros norādīts koka stumbra apkārtmērs): liepa– 20 cm, (koka augstums ap 6 metriem) Ierosinājumus lūdzam sniegt Maltas apvienības pārvaldei no šā gada 24. marta līdz 6. aprīlim pa e-pastu: info@silmala.lv; tālr.64644830, korespondencei: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

Click to listen highlighted text!