Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Audriņu pagastā

24.10.2022

Sludinājums

Rēzeknes novada pašvaldības “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Audriņu pagasta pārvalde” ir saņemts Natālijas Safonovas iesniegums ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Piemiņas ielā 3 mājas priekšā esošos piecus kokus – lapegles. Koki ir bīstami, jo ir pārauguši un apdraud iedzīvotājus, kā arī, ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki atrodas uz īpašuma ar kadastra Nr. 78420040007.

Atrašanās vietaKoku sugaKoku stumbra diametrsSkaits
78420040007
Piemiņas iela 3
Lapegle35 cm
25 cm
22 cm
2
2
1
Kopā5

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 24.10.2022 līdz 06.11.2022, telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Krasuhas iela 1A,k/1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.

Pēc viedokļu apkopošanas sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Click to listen highlighted text!