Publiskā apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža Kaunatas pagastā

07.03.2023

Sludinājums

Ievērojot Rēzeknes novada pašvaldības 03. 03. 2022. saistošu noteikumu Nr. 36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 15.2. apakšpunktu, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanos par 9 koku (oši) ciršanu uz pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaunatas tautas nams” Rāznas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., zemes vienībā ar kadastra Nr. 7862 005 0508 – Kaunatas TN priekšplānā, gar Rāznas ielu. Koku ciršanas pamatojums: bojā ciema publiskās vietas teritorijas ainavisko skatu, izskatās nepievilcīgi, apauguši ar sūnām un ķērpjiem. Mitrajā laikā kritušās lapas traucē gājēju un auto transporta braukšanas drošību. Vienas puses koku rinda aizēno zālāju, veido mitru dendroloģisku vidi zālājam un pazemes komunikācijām. Nocirsto koku vietā Kaunatas pagasta pārvalde plāno iestādīt liepas. Ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 10.03.2023. līdz 24.03.2023., telefoniski pa tālr. 64667000, uz e-pastu: info@kaunata.lv, personīgi vai pa pastu: Kaunatas apvienības pārvaldei, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622. Tālrunis uzziņām 29224840”.

Click to listen highlighted text!