Dricānu pagastu apvienība

Dricānu pagastā ir 8 pagasti

Platība - 1234 km2

Noklikšķini uz pagasta kartē, lai izpētītu vairāk!

Rēzeknes novada karte
Nagļu pagastsRikavas pagastsSakstagala pagastsOzolmuižas pagastsKantinieku pagastsDricānu pagastsStružānu pagastsGaigalavas pagasts

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”

Apvienības vadītājs
Rikava
Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t. 29388271
Galvenā grāmatvedeVija Dundeniece, t. 28703307
Galvenās grāmatvedes vietnieceMarina Rūbežniece, 26057184
Vecākā lietvedeMarija Zahare, t. 64644069
E-pasts dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Juridiskā adrese“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
RekvizītiReģ.Nr.40900027407
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV83UNLA0055000968605
Noderīgi materiāli Dricānu pagastu apvienības nolikums Dricānu pagastu apvienības budžets 2020.
Click to listen highlighted text!