Uzņēmējdarbība

Administratīvajā centrā Maltā labi attīstīta infrastruktūra. Vislielāko darba vietu skaitu nodrošina pašvaldības iestādes un uzņēmums. Uzņēmējdarbība galvenokārt orientēta uz tirdzniecību un kokapstrādi. Maltas pagastā darbojas vairāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar mežizstrādi un kokapstrādi. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi pagastā ir: SIA “ASO Timber”, SIA “Lak-L”, SIA „Latgales taras kompānija”. Ar mežistrādi nodarbojas SIA “Gabo” un SIA “Liska”, ar kokmateriālu tirdzniecību un iepirkšanu - SIA “Sakarnieks” un SIA “Silva”. Celtniecības uzņēmumi – SIA „Maltas celtnieks”, SIA „Inteko Wood”.

Zemnieku saimniecību kopējā platība – 1217,6 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 783,6, meža zemes platība –226,1 ha.

Spēcīgākās zemnieku saimniecības Maltas pagastā ir:

  • z/s “Rītausma” – piena un gaļas lopkopība,
  • z/s “Bitīte”- lopkopība,
  • z/s “Ilzīte” – piena lopkopība,
  • SIA “Liska” – graudkopība (lielākais graudu ražotājs pagastā), papildus kokapstrāde, transporta pakalpojumi,
  • z/s „ Marākāni” lopkopība, graudkopība.

Zemnieku saimniecības galvenokārt specializējas augkopībā – graudaugu, kartupeļu un daudzgadīgo zālāju audzēšanā, lopkopībā – liellopu (t.sk. slaucamās govis), cūku, aitu un zirgu audzēšanā, putnkopībā, kā arī biškopībā.

Click to listen highlighted text!