Pašvaldību vēlēšanas 2021

Par vēlēšanu komisiju

Apvienojamo Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada pašvaldību deputātu kopsapulce 2020. gada 24. novembrī pieņēma lēmumus, ar kuriem par Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ilonu Turku un par Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēja Aiju Ščucku, Ingu Šidlovsku, Juri Zvīdriņu, Sarmīti Strodi, Irīnu Klimanovu, Irēnu Čehoviču.
Rēzeknes novada pašvaldību vēlēšanu komisija savā pirmajā sēdē 2020. gada 1. decembrī no komisijas locekļu vidus par vēlēšanu komisijas sekretāru ievēlēja Juri Zvīdriņu.
Izveidotās komisijas darbības mērķis – nodrošināt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, tas ir, Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novados.

Protokols par Vēlēšanu iecirkņu komisijas (VIK) izveidošanu, VIK priekšsēdētāju un sekretāru iecelšanu un rezervistu ievēlēšanu, iecirkņos, kuros bija pieteikts lielāks skaits kandidātu.

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu un rezervistu pieteikšanu

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 15. aprīļa lēmumam Nr.2, no 2021. gada 15. aprīļa līdz 23. aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņa Nr.737 komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Rēzeknes novada pagastsIecirkņa numursIecirkņa nosaukums un adreseIecirkņa komisijas locekļu skaits
Griškānu pagasts737Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads 6

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 15. aprīļa lēmumam Nr.2, no 2021. gada 15. aprīļa līdz 23 .aprīlim noteikta arī vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu rezervistu pieteikšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Pilsēta/pagastsIecirkņa numursIecirkņa adreseIecirkņa komisijas locekļu skaits
Audriņu pagasts730Audriņu kultūras nams, Piemiņas iela 9A, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads3
Bērzgales pagasts731Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads3
Čornajas pagasts732Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads2
Dekšāres pagasts733Dekšāres pagasta pārvalde, Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads1
Dricānu pagasts734Dricānu kultūras nams, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads3
Feimaņu pagasts735Feimaņu kultūras nams, „Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads3
Gaigalavas pagasts736Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads1
Griškānu pagasts737Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads3
Ilzeskalna pagasts738Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads2
Kantinieku pagasts739Kantinieku pagasta pārvalde, „Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads2
Kaunatas pagasts740Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads3
Lendžu pagasts741Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads0
Lūznavas pagasts742Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads3
Maltas pagasts743Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads3
Mākoņkalna pagasts744Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, Mākoņkalna ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads3
Murmastienes pagasts671Murmastienes kultūras centrs, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads3
Nagļu pagasts745Nagļu tautas nams, „Tautas Nams”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads1
Nautrēnu pagasts746Nautrēnu pagasta sporta halle - tautas nams, „Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads3
Ozolaines pagasts747Ozolaines pagasta tautas nams, „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads3
Ozolmuižas pagasts748Ozolmuižas kultūras nams, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads3
Pušas pagasts749Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads3
Rikavas pagasts750Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads3
Sakstagala pagasts751Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads2
Silmalas pagasts752Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads2
Silmalas pagasts753Kruku kultūras nams, Miera iela 9, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads3
Silmalas pagasts754Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads3
Sokolku pagasts755Sokolku pagasta klubs un bibliotēka, “Bibliotēka", Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads3
Stoļerovas pagasts756Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads3
Strūžānu pagasts757Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads3
Varakļānu pagasts676Stirnienes tautas nams, “Stirnienes muiža 2”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads3
Varakļānu pilsēta657Varakļānu kultūras nams, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads2
Vērēmu pagasts758Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads2
Viļānu pagasts759Atpūtas un informācijas centrs “Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads3
Viļānu pagasts760Viļānu pagasta bērnudārzs, Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads3
Viļānu pilsēta729Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads3

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu un rezervistu pieteikšanā jāievēro Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6.panta un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukcijas (turpmāk tekstā – Instrukcijas), kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot Instrukcijas punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 • attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijas loceklim.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa rezervista (kandidāta) pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada, Viļānu novada un Varakļānu novada pašvaldību administrācijās un pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv, Viļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.vilanunovads.lv un Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.varaklani.lv, kā arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, CVK mājas lapā: www.cvk.lv, sadaļā “2021.gada 5.jūnija vēlēšanas” - Normatīvie akti. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa rezervista (kandidāta) pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā, vai jāatsūta pa pastu pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu: velesanas@rezeknesnovads.lv

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāram J.Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371.

Pieteikuma anketa

 

Informācija par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas darba laikiem un drošības naudas iemaksu

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021. gada 10. marta lēmumam „Par darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām” (protokols Nr.1, 1.§), laika periodam no 2021. gada 17. marta līdz 6. aprīlim noteikts šāds Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas darba laiks deputātu kandidātu sarakstu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām pieņemšanai:

 • 2021. gada 17. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;
 • 2021. gada 23. martā no plkst. 9.00 līdz 14.00, iepriekš piesakoties;
 • 2021. gada 31. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties;
 • 2021. gada 6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 18.00

Pārējās dienās, kad nav noteikts laiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana periodā no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 6. aprīlim ir iespējama iepriekš atsevišķi vienojoties ar pašvaldības vēlēšanu komisiju par citu saraksta iesniegšanas laiku.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana notiks Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijā pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 1. stāvs, Lielā zāle, iepriekš noteiktajā vēlēšanu komisijas darba laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās vai laikā, par kuru atsevišķi vienojas un piesakās iepriekš.

Jautājumos par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu zvanīt Rēzeknes novada pašvaldību vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ilonai Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, komisijas sekretāram Jurim Zvīdriņam – tālr. 22840246 vai 29436371.Vēlēšanu komisijas e-pasts: velesanas@rezeknesnovads.lv.

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma, 15. panta septītajai daļai un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijai, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvāra lēmumu Nr.11 (turpmāk – Instrukcija), 5. punktam. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (vai arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā - lietojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu un personīgi iesniegtu vai elektroniski iesūtītu elektroniski parakstītu iesniegumu.

Drošības naudas apmērs - EUR 285,00. Rekvizīti drošības naudas iemaksai:

Vēlēšanu komisijas rekvizīti drošības naudas iemaksai:

Rēzeknes novada pašvaldība, reģ. Nr.90009112679 
"Luminor Bank" AS, kods RIKOLV2X
konts Nr. LV96RIKO0002930243926

Informācijā saņēmējam obligāti jānorāda šāda informācija: Drošības nauda vēlēšanu komisijai par (nosaukums) kandidātu saraksta iesniegšanu 

Iepriekšminētā informācija ir pieejama arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv, Viļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.vilanunovads.lv un Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.varaklani.lv.

Instrukcija pieejama CVK mājas lapā: www.cvk.lv, sadaļā “2021.gada 5.jūnija vēlēšanas”, apakšsadaļā “Normatīvie akti”.

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 12. marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2021. gada 15. marta līdz 12. aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

     
Pilsēta/pagastsIecirkņa numursIecirkņa adreseIecirkņa komisijas locekļu skaits
Audriņu pagasts730Audriņu kultūras nams, Piemiņas iela 9A, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads5
Bērzgales pagasts731Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads5
Čornajas pagasts732Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads5
Dekšāres pagasts733Dekšāres pagasta pārvalde, Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads5
Dricānu pagasts734Dricānu kultūras nams, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads5
Feimaņu pagasts735Feimaņu kultūras nams, „Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads5
Gaigalavas pagasts736Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads5
Griškānu pagasts737Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads6
Ilzeskalna pagasts738Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads5
Kantinieku pagasts739Kantinieku pagasta pārvalde, „Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads5
Kaunatas pagasts740Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads5
Lendžu pagasts741Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads5
Lūznavas pagasts742Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads5
Maltas pagasts743Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads7
Mākoņkalna pagasts744Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, Mākoņkalna ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads5
Murmastienes pagasts671Murmastienes kultūras centrs, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads5
Nagļu pagasts745Nagļu tautas nams, „Tautas Nams”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads5
Nautrēnu pagasts746Nautrēnu pagasta sporta halle - tautas nams, „Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads5
Ozolaines pagasts747Ozolaines pagasta tautas nams, „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads6
Ozolmuižas pagasts748Ozolmuižas kultūras nams, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads5
Pušas pagasts749Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads5
Rikavas pagasts750Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads5
Sakstagala pagasts751Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads6
Silmalas pagasts752Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads5
Silmalas pagasts753Kruku kultūras nams, Miera iela 9, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads5
Silmalas pagasts754Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads5
Sokolku pagasts755Sokolku pagasta klubs un bibliotēka, “Bibliotēka", Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads5
Stirnienes pagasts676Stirnienes tautas nams, “Stirnienes muiža 2”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads5
Stoļerovas pagasts756Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads5
Strūžānu pagasts757Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads5
Varakļānu pilsēta657Varakļānu kultūras nams, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads7
Vērēmu pagasts758Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads6
Viļānu pagasts759Atpūtas un informācijas centrs “Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads5
Viļānu pagasts760Viļānu pagasta bērnudārzs, Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads5
Viļānu pilsēta729Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads7

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanā jāievēro Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6. panta un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukcijas (turpmāk tekstā – Instrukcijas), kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.  

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot Instrukcijas punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.  

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 • attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumā norāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un mobilo tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izrakstu no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada, Viļānu novada un Varakļānu novada pašvaldību administrācijās un pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv, Viļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.vilanunovads.lv un Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.varaklani.lv, kā arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, CVK mājas lapā: www.cvk.lv, sadaļā “2021. gada 5. jūnija vēlēšanas” - Normatīvie akti. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36. kabinetā, vai jāatsūta pa pastu pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu: velesanas@rezeknesnovads.lv

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ilonai Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāram Jurim Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371.

 

Click to listen highlighted text!