Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

Dricānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Dricānu VPVKAC)
Adrese: Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Tālrunis: 66954871
E-pasts: dricani@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Kaunatas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kaunatas VPVKAC)
Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Tālrunis: 66954872
E-pasts: kaunata@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Maltas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Maltas VPVKAC)
Adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 66954873
E-pasts: malta@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Rogovkas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rogovkas VPVKAC)
Adrese: Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Tālrunis: 66954874
E-pasts: rogovka@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Viļānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Viļānu VPVKAC)
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Tālrunis: 66954859, 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30


Sniegto pakalpojumu saraksts
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām

Click to listen highlighted text!