Dricānu vidusskolas struktūrvienība Jaunstrūžānu sākumskola

Adrese: Miera iela 12, c.Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643

Skolas direktors: Skaidrīte Strode

Skola piedāvā un īsteno sekojošas programmas:

 • 21011111-Pamatizglītības programma
 • 21015611-Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Skolā darbojas pagarinātā dienas grupa 1. – 4. klašu skolēniem

Interešu izglītības pulciņi Jaunstrūžānu pamatskolā:

 • Folkloras ansamblis (1.-9. kl.)
 • Radošā darbnīca (1.-5. kl.)
 • Tautas deju pulciņš (1.-4. kl.)
 • Teātra pulciņš (1.-4. kl.)
 • Teātra pulciņš (5.-9. kl.)
 • Sporta pulciņš (2.-9. kl.)
 • Žurnālistikas pulciņš (5.-9. kl.) „ARTAVA”
 • Robotikas pulciņš (5.-9. kl.)

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Visiem Jaunstrūžānu pamatskolas skolotājiem ir sava mājas lapas sadaļa, kur skolēni padziļināti var iegūt zināšanas izvēlētajā mācību priekšmetā;
 • Skolai ir sporta halle, kuru vakaros izmanto ciemata iedzīvotāji;
 • Skolai ir mūsdienīgi aprīkots slidlauks. Skolēniem tiek piedāvātas arī slidas;
 • Skolas teritorijā darbojas publiskais WiFi interneta pieslēgums;
 • Pie skolas iekārtots rotaļu un āra trenažieru laukums;
 • Skola piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”;
 • Vasarā skolā katru gadu tiek organizētas vairākas nometnes bērniem;
 • Skolā darbojas “Neformālās izglītības centrs Jaustra”-sadarbībā ar NVA tiek organizētas bezdarbnieku apmācības;
 • Skolā jau 11 gadus darbojas datorizētais skolas zvans.

Click to listen highlighted text!