Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”

Adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Kontakttālrunis: 64667542
E-pasts: struzanu.siltums@rezeknesnovads.lv

Waze
Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Strūžānu siltums”
Reģistrācijas Nr.42403006333

Juridiskā adrese

Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

Pamatkapitāla lielums:

442439.00 EUR (Reģistrēts UR 04.04.2019)

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
SIA “Strūžānu siltums” vidējā termiņa darbības stratēģija

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

2022. gadā
2021. gadā
2020. gadā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

25.03.2019.g. – pamatkapitāla palielinājums par 30000,00 EUR
25.08. 2015.g. – pamatkapitāla palielinājums par 33193,00 EUR

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

2015. gads
2016. gads
2017. gads
2018. gads
2019. gads
2020. gads

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2022. gads
2021. gads
2020. gads

Informācija par īpašuma struktūru

100% pašvaldības līdzdalības apmērs

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav

Informācija par iepirkumiem

Nav

Cita nozīmīga informācija
Statūti

Statūti

Nolikumi
Līgumi

Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Stružānu pagastā

Valdes loceklis

Renārs Vabals

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

Dalībnieku sapulču sēžu protokoli 2019.
Dalībnieku sapulču sēžu protokoli 2020.
Dalībnieku sapulces sēdes protokols 14.05.2020.
Dalībnieku sapulces sēdes protokols 02.06.2020. 
Dalībnieku sapulču sēžu protokoli 2021.

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Valdes locekļa atalgojums – 1573.00 EUR
Atalgojuma politika

 

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis:

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu vai dāvināšanu

Click to listen highlighted text!