SIA VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS

Adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Kontaktinformācija:
valdes loceklis Andrejs Daugerts 26171835, andrejs.daugerts@vilani.lv
galvenā grāmatvede Svetlana Skačkova 27060501, svetlana.skackova@vilani.lv
ekonomiste Gita Kozlova 26135252 klienti.namsaimnieks@vilani.lv
juriste Agita Betlere 646 62756 namsaimnieks@vilani.lv
lietvede Aija Klauča 646 62756 aija.klauca@vilani.lv
namu pārzine Janīna Gribuste 29326889 namsaimnieks@vilani.lv
Iekārtu mehāniķis Oskars Šarkovskis 29427755 namsaimnieks@vilani.lv

Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Viļānu Namsaimnieks”
Reģistrācijas nr. 52403003451

Juridiskā adrese

Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, Latvija

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

Pamatkapitāla lielums:

1 270 897 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar ūdens ieguvi, attīrīšanu un apgādi; notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu; sanitāriju un citiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem; ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbībām Rēzeknes novada Viļānu apvienības administratīvajā teritorijā.

SIA “VIĻĀNU NAMSAINIEKS” vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

2022. gadā
2021.gadā
2020. gadā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

05.05.2021.g. – pamatkapitāla palielinājums par 6170,00 EUR
22.05.2020.g. – pamatkapitāla palielinājums par 60 000,00 EUR
13.08.2019.g. – pamatkapitāla palielinājums par 21 000,00 EUR

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

2020. gads

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2022. gads
2021. gads
2020. gads

Informācija par īpašuma struktūru

100% pašvaldības līdzdalības apmērs

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav.

Informācija par iepirkumiem

Nav.

Cita nozīmīga informācija
Statūti

Statūti

Nolikumi
Līgumi

Dzīvojamo māju un to domājamo daļu apsaimniekošanas līgums ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanu.

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Viļānu apvienības administratīvajā teritorijā.

Valdes loceklis

Andrejs Daugerts

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

2021_Protokols_4

2021_Protokols_3

2021_Protokols_2

2021_Protokols_1

2020_Protokols_2

2020_Protokols_1

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Valdes locekļa atalgojums – 800 EUR

Atalgojuma politika – nav.

 

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis:

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” nodrošina Viļānu apvienības iedzīvotājus, iestādes un organizācijas ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem) un kanalizācijas (notekūdeņu savākšana un pārstrāde) nozarēs, kā arī veic pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu vai dāvināšanu

Click to listen highlighted text!