SIA “VIĻĀNU SILTUMS”

Adrese: Nākotnes iela 6, Viļāni, LV-4650
Mājas lapa: www.vilanusiltums.lv
E-pasts: siltums@vilani.lv
Valdes loceklis: Andrejs Daugerts,
Tālruņi: 26171835, 20381060

Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Viļānu Siltums”

Juridiskā adrese

Nākotnes iela 6, Viļāni, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4650

Kontakttālrunis saziņai un bojājumu pieteikšanai: 20381060
vilanu.siltums@inbox.lv

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

www.vilanusiltums.lv

Pamatkapitāla lielums:

767947 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Uzņēmuma darbības vienīgā un galvenā nozare – siltumapgāde Viļānu pilsētā. Tiek nodrošināts siltums 32 pilsētas daudzdzīvokļu  namiem, 9 uzņēmumiem un 7 pašvaldības iestādēm.

Vidējā termiņa darbības stratēģija periodam 2021.g.-2023.g.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

Uzņēmuma veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020. gadā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)
Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2021. gads

Informācija par īpašuma struktūru

100% pieder Rēzeknes novada pašvaldībai.

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti

Statūti

Nolikumi
Līgumi
Valdes loceklis

Andrejs Daugerts

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Valdes locekļa atalgojums – 500,00 EUR

 

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Click to listen highlighted text!