SIA “VIĻĀNU SILTUMS”

Adrese: Rēzeknes iela 6a, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650siltums@vilani.lv

Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Viļānu Siltums”

Juridiskā adrese

Rēzeknes iela 6a, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650

Kontakttālrunis saziņai un bojājumu pieteikšanai: tel.num. 20381060, e-pasts: vilanu.siltums@inbox.lv

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

www.vilanusiltums.lv

Pamatkapitāla lielums:

767947 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

SIA “Viļānu siltums” ir vienīgais siltumenerģijas piegādātājs Viļānos. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju. Kapitālsabiedrības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, drošu, kvalitatīvu un videi draudzīgu pakalpojumu – centralizēto siltumapgādi, nodrošinot Viļānu pilsētas 867 fiziskas personas un 15 juridiskas personas ar siltumenerģiju.

Vidējā termiņa darbības stratēģija periodam 2021.g.-2023.g.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2021.gadā veikti uzlabošanas darbi siltummezglos. Nomainīti 5 laika apstākļu kompensātoru komplekti par kopējo summu 2677 EUR.

Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

Uzņēmuma veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2021. g

Uzņēmuma veiktās iemaksas pašvaldības budžetā 2020.g.

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

25.06.2020.g. – pamatkapitāla palielinājums par 145000,00 EUR

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

Nav

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2021. gads

Informācija par īpašuma struktūru

100% pieder Rēzeknes novada pašvaldībai.

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav

Informācija par iepirkumiem
2021.gadā veiktās tirgus izpētes:
Cietā kurināmā (Sķeldas (biomasas) apkures) katliekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Viļānu siltums”, ID Nr. 2022/1;
Dūmsūkņa piegāde un uzstādīšana SIA “Viļānu siltums” katlumājai, ID Nr. 2022/2;
SIA “Viļānu siltums” 2022.gada finanšu pārskata zvērināta revidenta pakalpojumi, ID Nr. 2022/3;
Šķeldas piegāde SIA “Viļānu siltums” vajadzībām 2022/2023, ID Nr.2022/2023.
Cita nozīmīga informācija
Statūti

Statūti

Nolikumi

SIA „VIĻĀNU SILTUMS” darbinieku atlīdzības  un novērtēšanas politika

Līgumi
Valdes loceklis

Andrejs Daugerts

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

Dalībnieku sapulce

Dalībnieku sapulce

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Valdes locekļa atalgojums – 600,00 EUR

 

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VIĻĀNU SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Lēmums

Click to listen highlighted text!