Pašvaldības administrācija

Jānis Troška

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Jānis Troška

AmatsRēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
E-pasts Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607174

Ilona Turka

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja

Ilona Turka

AmatsJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
E-pasts Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607200

Anna Jaudzema

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Anna Jaudzema

AmatsAttīstības plānošanas nodaļas vadītāja
E-pasts Anna.Jaudzema@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607197

Inga Aleksandroviča

Būvvaldes nodaļas vadītāja

Silvija Ančikovska

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Silvija Ančikovska

AmatsFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
E-pasts Silvija.Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607180

Ināra Pleikšne

Kultūras nodaļas vadītāja

Juris Dombrovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Juris Dombrovskis

AmatsInformācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
E-pasts Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 27878199

Guntars Skudra

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andris Koļčs

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Andris Koļčs

AmatsSaimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
E-pasts Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607170

Juris Zvīdriņš

Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Juris Zvīdriņš

AmatsZemes pārvaldības dienesta vadītājs
E-pasts Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607188

Marija Deksne

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Marija Deksne

AmatsDzimtsarakstu nodaļas vadītāja
E-pasts Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607178

Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti:

Rēzeknes novada pašvaldības vecākais iekšējais auditors: Oskars Vasiļjevs
Kontaktinformācija: t. 64607175, e-pasts oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv

Auditore-revidente: Jolanta Levanova
Tālruņa numurs 64607175  jolanta.levanova@rezeknesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, epasts: raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe, +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

Click to listen highlighted text!