Pašvaldības administrācija

Jānis Troška

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Jānis Troška

Amats Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
E-pasts Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607174, 29452119

Andris Stafeckis

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Andris Stafeckis

Amats Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
E-pasts andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607183, 20228843.

Ilona Turka

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja

Ilona Turka

Amats Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
E-pasts Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607200

Anna Jaudzema

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Anna Jaudzema

Amats Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
E-pasts Anna.Jaudzema@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607197

Inga Aleksandroviča

Būvvaldes vadītāja

Silvija Ančikovska

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Silvija Ančikovska

Amats Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
E-pasts Silvija.Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607180

Ināra Pleikšne

Kultūras nodaļas vadītāja

Juris Dombrovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Juris Dombrovskis

Amats Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
E-pasts Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 27878199

Guntars Skudra

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Guntars Skudra

Amats Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs
E-pasts izglitiba@saskarsme.lv
Tālrunis 64607201, 29495624

Silvija Strankale

Sociālā dienesta vadītāja

Silvija Strankale

Amats Sociālā dienesta vadītāja
E-pasts Silvija.Strankale@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607194, 20223392

Andris Koļčs

Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Andris Koļčs

Amats Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
E-pasts Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607170

Juris Zvīdriņš

Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs

Juris Zvīdriņš

Amats Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs
E-pasts Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607188

Marija Deksne

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Marija Deksne

Amats Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
E-pasts Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607178

Oskars Vasiļjevs

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājs-vecākais iekšējais auditors

Oskars Vasiļjevs

Amats Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājs-vecākais iekšējais auditors
E-pasts Oskars.Vasiljevs@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607175

Aldis Bokišs

Administratīvās inspekcijas vadītāja pienākumu izpildītājs

Aldis Bokišs

Amats Administratīvās inspekcijas vadītāja pienākumu izpildītājs
Darba vieta Viļāni, Liepu iela 2A,
E-pasts inspekcija@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 29689874

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: otrdienās 17.00-19.00, trešdienās 17.00-19.00

Arnis Omuls

Inspektors

Arnis Omuls

Amats Inspektors
Darba vieta Viļāni, Liepu iela 2A
E-pasts inspekcija@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 27124976

Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās 13.00-14.00, trešdienās 17.00-19.00

Click to listen highlighted text!