Pretkorupcijas pasākumu plāni

Apstiprināšanas datumsNosaukumsAktualizēšanas datumsSpēkā esamība
15.10.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns (2021.-2023. gads)19.10.2021.spēkā esošs
15.10.2021.Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna IZPILDE (2017.-2020. gads)spēkā esošs
5.03.2021.Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Maltas pagastu apvienība” 2021.-2023.gadiemspēkā esošs
11.02.2021.Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadamspēkā esoši
8.02.2021Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam
spēkā esošs
30.12.2020.SIA "Strūžānu siltums" pretkorupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadamspēkā esošs
19.12.2013Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānsspēkā esošs
30.10.2015.Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013. - 2015.gadsspēkā esoša
08.02.2021.Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.- 2023.gadam.spēkā esošs
30.11.2020.Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.gadam izpilde.
24.08.2015.Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2015- 2018.gadamspēkā neesošs
26.02.2016.P/i "RSEZ pārvalde" korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadamspēkā esošs
28.03.2017.SIA " ALAAS" pretkorupcijas pasākumu plānsspēkā esošs
22.02.2021.Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadamspēkā esošs
13.10.2017.Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadam/izpilde22.02.2021.spēkā esošs
1.03.2021.Maltas vdusskolas Korupcijas risku analīze un  pretkorupcijas pasākumu  plāns 
2021.-2024. gadam
16.10.2017.Maltas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
17.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines  pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadamspēkā esošs
17.10.2017.Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpildespēkā esošs
17.10.2017.Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
11.02.2021.Maltas Mūzikas skolas Korupcijas risku analīze un  pretkorupcijas pasākumu  plāns 2021.-2023. gadamspēkā esošs
18.10.2017.Maltas Mūzikas skolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - izpilde05.02.2021spēkā esošs
12.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” korupcijas risku analīzes     pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadamspēkā esošs
18.10.2017.Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” korupcijas risku analīzes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam/izpilde spēkā esošs
18.10.2017.Dricānu pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2019.g./izpilde16.02.2021.spēkā esošs
30.12.2019."Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība ”KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2019. – 2022.gadam"spēkā esošs
15.02.2021.Dricānu vidusskolas korupcijas risku  analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. – 2023. gadamspēkā esošs
20.10.2017.Dricānu vidusskolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam/izpilde15.02.2021.spēkā esošs
20.10.2017.Gaigalavas pamatskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2023. gadam20.12.2019.spēkā esošs
20.10.2017.Audriņu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2021spēkā esošs
23.10.2017.Stružānu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns/izpildespēkā esošs
23.10.2017.Feimaņu pamatskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
1.03.2021.Nautrēnu vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadamspēkā esošs
23.10.2017.Nautrēnu vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns/izpildespēkā esošs
20.10.2017.Audriņu pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
23.10.2017.Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020. gadam/izpilde16.02.2021.spēkā esošs
16.02.2021.Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2023. gadam.spēkā esošs
4.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2023. gadamspēkā esošs
23.10.2017.Maltas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
17.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas  pirmsskolas izglītības iestādes  “Zvaniņš’’
  pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. – 2023. gadam
spēkā esošs
24.10.2017.Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpildespēkā esošs
24.10.2017.Čornajas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadamspēkā esošs
24.10.2017.Rēzeknes novada pašvaldības  Čornajas pagasta pārvaldes KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2017. – 2020.gadam (izpilde)spēkā esošs
25.10.2017.Rikavas pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadamspēkā esošs
25.10.2017.Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadamspēkā esošs
16.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.– 2023.gadamspēkā esošs
25.10.2017.Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpilde16.02.2021.spēkā esošs
25.10.2017.Gaigalavas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020/izpilde17.02.2021.spēkā esošs
25.10.2017.Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam un izpilde11.02.2021.spēkā esošs
26.10.2017.Ozolaines bāriņtiesas pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2019. gadamspēkā esošs
26.10.2017.Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam un izpilde08.02.2021.spēkā esošs
15.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes,,Skudriņa'' korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021-2023.gadamspēkā esošs
27.10.2017.Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes "Skudriņa" pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam/izpildespēkā esošs
27.10.2017.Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadamspēkā esošs
17.02.2021.Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš»
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. -2023. gadam
spēkā esošs
27.10.2017.Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš» korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpildespēkā esošs
27.10.2017.Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.g.spēkā esošs
16.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” pretkorupcijas pasākumu plāns
2021.-2023. gadam
spēkā esošs
27.10.2017.Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpildespēkā esošs
27.10.2017.Silmalas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam/izpildespēkā esošs
27.10.2017.Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
30.10.2017.Jaunstrūžānu pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
30.10.2017.Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
30.10.2017.SIA "Strūžānu siltums" korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānsspēkā esošs
30.10.2017.Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam/izpildespēkā esošs
30.10.2017.Ilzeskalna pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2021spēkā esošs
31.10.2017.Vērēmu bāriņtiesas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadamspēkā esošs
5.02.2021.Tiskādu vidusskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. – 2023.gadamspēkā esošs
31.10.2017.Tiskādu vidusskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadamspēkā esošs
30.10.2017.Maltas speciālās internātpamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2021. gadamspēkā esošs
30.10.2017.Rēznas pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadamspēkā esošs
30.10.2017.Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu 2017.-2020.gadamspēkā esošs
30.10.2017.Tiskādu bērnu nama Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020.gadamspēkā esošs
30.10.2017.Tiskādu speciālās internātpamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020.gadamspēkā esošs
06.01.2020.Verēmu pamatskolas korupcijas risku  analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns       
2020. – 2023. gadam
spēkā esošs
30.10.2017.Verēmu pamatskolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu  plāna 
2017.-2019. gadam izpilde
spēkā esošs
31.10.2017.Gaigalavas bāriņtiesas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2010. gadamspēkā esošs
31.10.2017.Ozolmuižas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam/izpilde18.02.2021.spēkā esošs
31.10.2017.Stoļerovas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam/izpildespēkā esošs
31.10.2017.Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānsspēkā esošs
15.02.2021.Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns spēkā esošs
31.10.2017.Rēzeknes novada pašvaldības bērnu - jaunatnes sporta skolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020. gadam/izpildespēkā esošs
4.01.2021.SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.g.spēkā esošs
31.10.2017.Rēzeknes novada pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" pretkorupcijas pasākumu plāns/izpildespēkā esošs
31.10.2017.Lendžu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadamspēkā esošs
26.02.2021.VSAC ,,Malta” pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2023. gadamspēkā esošs
24.02.2021.Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas Korupcijas analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadam.spēkā esošs
31.10.2017.Rēzeknes novada pašvaldības Maltas bāriņtiesas Korupcijas analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns/izpilde19.02.2021.spēkā esošs
31.10.2017.Kaunatas pagasta pārvaldes risku analīzes un pretkorupcijas pasākuma plāns 2017.-2020.gadam/izpildespēkā esošs
16.12.2019.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2019. – 2022.gadamspēkā esošs
31.10.2017.Griškānu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadam/ izpildespēkā esošs
31.10.2017.Vērēmu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadamspēkā esošs
31.10.2017.Maltas pagasta pārvaldes un Pušas pagasta pārvaldes risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns/izpildespēkā esošs
31.10.2017.Kaunatas bāriņtiesas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020. gadam.spēkā esošs
31.10.2017.Bērzgales pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadamspēkā esošs
31.10.2017.Feimaņu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam/izpilde.spēkā esošs
31.10.2017.Nagļu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020/izpildespēkā esošs
31.10.2017.Nautrēnu pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadamspēkā esošs
02.11.2017.Ozolaines pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020.gadam/izpildespēkā esošs
03.11.2017.Lūznavas pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam/izpildespēkā esošs
03.11.2017.Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020. gadamspēkā esošs
03.11.2017.Adamovas speciālās internātpamatskolas pretkorupcijas pasākumu plānsspēkā esošs
08.11.2017.Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. - 2020.gads15.10.2021.spēkā neesošs
31.10.2017.Tiskādu vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.-2020.gadam izpilde    spēkā esošs
09.08.2021.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Viļānu apvienības pārvalde" korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadamspēkā esošs
Click to listen highlighted text!