Uzņēmēju konsultatīvā padome

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome tiek veidota pēc Rēzeknes novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā un darbojas uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs

Vārds, UzvārdsDarbības joma
1. Aivars Bernāns, z/s “Zelmeņi”Lauksaimniecība
2. Jānis Kuprinskis, biedrība “Latgales pilots”Tūrisms
3. Ligita Harčevska, Rēzeknes novada TIC vadītājaTūrisms
4. Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada lauku konsultanteLauksaimniecība
5. Jānis Kuzminskis, z/s “Tiptops”Kokapstrāde
6. Veneranda Stramkale, SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītājaIzglītība un zinātne
7. Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektoreIzglītība un zinātne
8. Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektorsPašvaldība
9. Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecePašvaldība
10. Pēteris Karacejevs, SIA “Kopdarbs”
11. Jānis Macāns, z/s “Zvejnieki”
12. Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājaPašvaldība
13. Ginta Kalvāne, a/s “Nagļi”Zivkopība
14. Zinaīda Šulberga, SIA „Baltiks EAST” izpilddirektoreLinkopība
15. Jānis Batars, z/s “Ezermala”Augļkopība
16. Inta Nagle, LLKC Rēzeknes nodaļas vadītājaUzņēmējdarbības atbalsts
17. Sandra Ežmale, P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieceUzņēmējdarbības atbalsts

Aicinām Rēzeknes novada uzņēmējus un uzņēmējdarbības atbalsta sniedzējus līdzdarboties Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē, iepriekš sazinoties ar padomes priekšsēdētāju Aivaru Bernānu (tālr. 29425464) un piesakot plašam uzņēmēju lokam aktuālu padomes sēdē skatāmo jautājumu!

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēžu protokoli

Click to listen highlighted text!