ELFLA projekts „Lūznavas muižas rekonstrukcija (ietverot lokālus rekonstrukcijas darbus)”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
Project name: „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”
Project number: 10-01-L32100-000327
Objective: Paaugstināt Lūznavas muižas ēkas pievilcību Rēzeknes novada iedzīvotājiem, veicot Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbus
Projekta norises laiks: no 2010.gada 4.augusta līdz 2013.gada 17.septembrim
Project implementer: Rezekne Municipality
Projekta galvenās aktivitātes: rekonstrukcijas darbu veikšana (izveidojot svētku zāli ar nepieciešamajām palīgtelpām):
  • Jumta konstrukciju rekonstrukcijas darbi;
  • Fasādes rekonstrukcijas darbi;
  • Pamatu rekonstrukcijas darbi;
  • Iekštelpu rekonstrukcijas darbi (sienas, griesti, grīda);
  • Apkures un ventilācijas sistēmu montāža/ rekonstrukcija;
  • Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāža;
  • Elektrosistēmas, tai skaitā ugunsdrošības sistēmas darbi;
  • Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana.

eiropa

Click to Listen highlighted Text!