Regulations, arrangements

Tip. Use keyboard shortcuts to quickly find a word or phrase Ctrl + f read more

Date of approval 18.04.2024.
Date of entry into force 18.04.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.04.2024.
Date of entry into force 18.04.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.04.2024.
Date of entry into force 18.04.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 04.04.2024.
Date of entry into force 04.04.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval
Date of entry into force
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 21.03.2024.
Date of entry into force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval
Date of entry into force
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 07.03.2024.
Date of entry into force 07.03.2024.
Validity In force
Civilās aizsardzības plāns Lejupielādēt dokumentu
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 07.03.2024.
Date of entry into force 07.03.2024.
Validity In force
Pielikums. Komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
Date of entry into force 01.03.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Pielikums. Dricānu apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 05.10.2023.
Date of entry into force 01.01.2024.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 20.04.2023.
Date of entry into force 20.04.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
Validity In force
Nautrēnu apvienības pārvaldes nolikums konsolidētā redakcija 18.01.2023. Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 07.09.2023.
Validity In force
Kārtība Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.08.2021.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.08.2021.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 20.12.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 29.12.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 28.12.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 16.11.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.10.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.07.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.07.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 20.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 31.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.04.2023.
Date of entry into force 01.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.04.2023.
Date of entry into force 01.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.04.2023.
Date of entry into force 01.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.04.2023.
Date of entry into force 01.05.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.04.2023.
Date of entry into force 01.05.2023
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 16.03.2023.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 421 (protokols Nr.8, 6.§) par jauna nolikuma izdošanu
Validity Invalid
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Annex Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 02.02.2023.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
Validity In force
REGULATION of the Management Board OF the Dricānu
Organisational scheme for the administration of THE Dricānu association Lejupielādēt dokumentu
REGULATION of THE Management Board OF the Kaunatas Lejupielādēt dokumentu
Organisational scheme for the administration of THE Kaunatas association Lejupielādēt dokumentu
REGULATION of THE Management Board OF the Maltas Lejupielādēt dokumentu
Organisational scheme of THE management of THE Maltas association Lejupielādēt dokumentu
Nautrēnu Association Management By-laws Lejupielādēt dokumentu
Organisational scheme for the administration OF THE Nautrēnu association Lejupielādēt dokumentu
Viļānu Association Management By-laws Lejupielādēt dokumentu
Organisational scheme for the administration of THE Viļānu association Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
Validity In force
Nolikums konsolidētā redakcija uz 01.01.2023. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem uz 01.01.2024. Lejupielādēt dokumentu
Decision on amendments Lejupielādēt dokumentu
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
The decision Lejupielādēt dokumentu
Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikums Konsolidētā redakcija 06.07.2023. Lejupielādēt dokumentu
Cultural and Tourism Management Scheme Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Kultūras un tūrisma pārvalde - nolikumā Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 19.01.2023.
Validity In force
The decision Lejupielādēt dokumentu
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 15.12.2022.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 15.12.2022.
Validity In force
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 21. martu Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Rēzeknesnovada pašvaldībā" Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 1. februāri Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2023. gada 16. novembri Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2023. gada 21. septembri Lejupielādēt dokumentu
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā Lejupielādēt dokumentu
Annex 3 Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā Lejupielādēt dokumentu
Annex 2 Lejupielādēt dokumentu
Annex 3 Lejupielādēt dokumentu
4. pielikums Lejupielādēt dokumentu
5. pielikums Lejupielādēt dokumentu
6. pielikums Lejupielādēt dokumentu
7. pielikums Lejupielādēt dokumentu
8. pielikums Lejupielādēt dokumentu
9. pielikums Lejupielādēt dokumentu
10. pielikums Lejupielādēt dokumentu
11. pielikums Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.08.2022.
Validity In force
Konsolidētā redakcija (01.01.2024.) Lejupielādēt dokumentu
Download Lejupielādēt dokumentu
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 22.07.2021.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Paragraph 3 Amendments Lejupielādēt dokumentu
Paragraph 127 Amendments Lejupielādēt dokumentu
Paragraph 3 Amendments to the Decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.08.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 18.08.2022.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 21.07.2022.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem Tiskādu pamatskolas nolikumā Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 03.11.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 08.07.2021.
Validity Not in force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 15.09.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Decision on amendments and additions to the accounting procedures of the municipality of Rēzekne of 1 August 2019 and the institutions subordinate thereto Lejupielādēt dokumentu
Decision on amendments and additions of 15 September 2022 to the accounting procedures of the municipality of Rēzekne of 1 August 2019 and the institutions subordinate thereto Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 7.07.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 422 (protokols Nr.8, 7.§) par jauna nolikuma izdošanu
Validity Not in force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 10.03.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 21.04.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 17.12.2020.
Validity In force
By-laws Download Document
Date of approval 07.04.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 17.02.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 17 February 2022 (Protocol No 5, § 4)
Date of entry into force 17.02.2022.
Validity In force
Download
Date of approval 31.01.2022.
Validity In force
Download
Date of approval 3.02.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by Decision No 100 of the Bureau of the Rēzekne District Council 3.02.2022. No. 4, § 9). Amended by Decision No 867 of the President of the Rēzekne District Council of 18.08.2022. No. 22, § 3)
Date of entry into force 3.02.2022.
Validity In force
Download
Download The decision
Date of approval 06.04.2023.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Lejupielādēt dokumentu
Date of entry into force 01.05.2023.
Validity In force
Ethics Commission Model Regulation Lejupielādēt dokumentu
Ethics Commission Model Regulation (20.01.2022.) * void Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 14)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 13)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 12)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 11)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 10)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 9)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 7)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 6)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 5)
Date of entry into force 16.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 17.11.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by decision of the Rēzekne District Council of 16 March 2023 (Protocol No 6, § 1).
Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 17 November 2021 (Protocol No 7, § 3).

Consolidated version (last date) 16.03.2023.
Date of entry into force 17.11.2021.
Validity In force
By-laws Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Annex 1 (Procurement plan for the municipality of Rezekne) Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 2.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 2 December 2021 (Protocol No 8, § 5)
Date of entry into force 2.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 2 December 2021 (Protocol No 8, § 4)
Date of entry into force 2.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 2 December 2021 (Protocol No 8, § 3)
Date of entry into force 2.12.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 17.11.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Approved Rēzekne District Council meeting of 17 November 2021
(Protocol No 7, § 2)
Amended meeting of the Rēzekne District Council of 20 January 2022 decision No 45 (Fig. No. 2, § 9)

Consolidated version (last date) 20.01.2022.
Date of entry into force 17.11.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 16.11.2017.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 21.04.2022.
Validity In force
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 9.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 228 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 11, § 3)
Date of entry into force 9.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 04.11.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Approved by the meeting of the Rēzekne District Council of 4.11 September 2021 decision No. 73 (Fig. No. 6, § 7)

Date of entry into force 04.11.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 9.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 227 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 11, § 2)
Date of entry into force 9.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 9.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 226 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 11, § 1)
Date of entry into force 9.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved at the interim administration of the municipality of Rēzekne on 2 September 2021 (Protocol No 10, § 8)
Date of entry into force 2.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 201 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne No 201 (Protocol Nr10, § 7)
Date of entry into force 2.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 200 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 10, § 6)
Date of entry into force 2.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 198 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 10, § 4)
Date of entry into force 2.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 2.09.2021
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 197 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No 10, § 3)
Date of entry into force 2.09.2021
Validity In force
Download
Date of approval 02.09.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by 2021. 02.09. decision No. 196 (prot. No. 10, § 2) “on the approval of the municipality of the municipality of Rēzekne.”
Date of entry into force 2.09.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 26.08.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by Decision No 199 of the Interim Administration of the municipality of Rezekne (Protocol No. 10, § 5)
Date of entry into force 26.08.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 26.08.2021.
Date of entry into force 26.08.2021.
Validity In force
Download
Date of approval 26.08.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 423 (protokols Nr.8, 8.§)par jauna nolikuma izdošanu
Date of entry into force 26.08.2021.
Validity Not in force
Download
Date of approval 19.11.2020.
Date of entry into force 19.11.2020.
Validity In force
Download
Date of approval 15.10.2020.
Date of entry into force 15.10.2020.
Validity In force
Download
Date of approval 02.07.2020
Date of entry into force 02.07.2020
Validity In force
Download
Date of approval 20.06.2019.
Date of entry into force 20.06.2019.
Validity In force
Download
Date of approval 16.11.2017.
Date of entry into force 16.11.2017.
Validity In force
Download
Date of approval 21.09.2017.
Date of entry into force 21.09.2017.
Validity In force
Download
Date of approval 07.09.2017.
Date of entry into force 08.09.2017.
Validity In force
Download
Date of approval 03.08.2017.
Date of entry into force 03.08.2017.
Validity In force
Download
Date of approval 07.01.2016.
Date of entry into force 08.01.2016.
Validity In force
Download
Date of approval 21.01.2016.
Date of entry into force 22.01.2016.
Validity In force
Download
Date of approval 07.06.2012
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by the decision of the Rēzekne District Council of 18 January 2018 “on amendments to the municipal regulations of the municipality of Rēzekne“ on the acceptance and use of funds or property gifts (donations) in the municipality of Rezekne municipality ”(Protocol No 2, § 2)
Consolidated version (last date) 18.01.2018.
Date of entry into force 07.06.2012
Validity In force
Download
Date of approval 20.08.2015.
Date of entry into force 20.08.2015.
Validity In force
Download
Date of approval 20.08.2015.
Date of entry into force 20.08.2015.
Validity In force
Download
Date of approval 30.06.2014.
Date of entry into force 30.06.2014.
Validity In force
Download
Date of approval 03.03.2011
Date of entry into force Amended by Decision No 978 of the Rēzekne municipality of 06.10.2022. (Protocol No 26, § 1)
Validity In force
Download
Download The decision
Date of approval 03.05.2013
Date of entry into force 03.05.2013
Validity In force
Download
Date of approval 01.03.2012.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.21, 3.§)
Consolidated version (last date) 18.10.2012
Date of entry into force 01.03.2012
Validity In force
Download
Date of approval 26.08.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended at the meeting of the Rēzekne District Council of 16 February 2023 (Protocol No 4, § 1)
Validity Not in force
Download
Download Download
Download The decision
Date of approval 20.01.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures ar 06.04.2023. noteikumu Nr. 8 spēkā stāšanās brīdi
Date of entry into force 20.01.2022.
Validity invalid from 01.05.2023
Download
Date of approval 05.08.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 20.04.2023. noteikumu Nr. 15 spēkā stāšanās brīdi
Validity invalid from 01.05.2023
Nolikums konsolidētajā redakcijā 03.03.2022.
Date of approval 20.06.2019.
Date of entry into force 20.06.2019.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 06.04.2023. noteikumu Nr. 10 spēkā stāšanās brīdi
Validity invalid from 01.05.2023
Kārtība
Date of approval 03.11.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures spēkā neesoši no 01.05.2023. (ar 06.04.2023. noteikumu Nr.11 spēkā stāšanās brīdi)
Validity Not in force
Download Lejupielādēt dokumentu
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 06.02.2020.
Date of entry into force 06.02.2020.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar 2022. gada 17. februāra sēdē (protokols Nr.5, 4.§) jauna nolikuma izdošanu
Validity spēkā neesoši no 17.02.2022.
Download
Date of approval 20.06.2019.
Date of entry into force 20.06.2019.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures ar 06.04.2023. noteikumu Nr.12 spēkā stāšanās brīdi
Validity invalid from 01.05.2023
By-laws
Date of approval 16.12.2021.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Approved by the Rēzekne District Council at the meeting of 16 December 2021 (No. 10, § 16.
Date of entry into force 16.12.2021
Validity Not in force
Download
Date of approval 26.09.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures
Validity spēkā neesoši no 01.01.2024.
Download Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 03.03.2022.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar Rēzeknes novada domes 2023. gada 20. aprīļa lēmumu Nr.502 “Par Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva nolikuma izdošanu”
Validity invalid from 01.05.2023
By-laws
Date of approval 18.08.2022.
Validity In force
Kārtība Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 15.12.2021.
Date of entry into force 01.01.2023.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

 

Amended by decision of the Rēzekne District Council of 16 March 2023 (Protocol No 6, § 2).
Approved by Decision No 12 of the Rēzekne District Council of 21 October 2021 (No. 4, § 2)
Amended by Decision No 65 of the Rēzekne municipality of 2021.10.28. No. 5, § 2)
Amended
Rēzekne District Council meeting of 16 December 2021
(Protocol No 10, § 17)
Amended by the Rēzekne District Council of 27 January 2022 decision No 86 (Fig. No. 3, § 2)
Amended by Decision of the Rēzekne District Council of 21 July 2022 (No. 19, § 8)

Validity Spēkā neesoši no 15.12.2022.
Nolikuma konsolidētā redakcija 16.03.2023. Lejupielādēt dokumentu
Annex Lejupielādēt dokumentu
The decision Lejupielādēt dokumentu
Date of approval 07.03.2019.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra sēdē, (protokols Nr.28, 4.§)
Consolidated version (last date) 19.12.2019.
Date of entry into force 07.03.2019.
Validity spēkā neesošs no 17.11.2021.
Download
Date of approval 29.01.2015.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by:

 1. The decision of the Rēzekne municipality of 28 January 2016 “on amendments to the Order of the municipality of Rezekne“ on remuneration in the municipality of Rezekne Municipality ”(Protocol No 3, § 2);
 2. The decision of the Rēzekne municipality of 26 January 2017 “on amendments to the municipal regulations of the municipality of Rezekne“ for remuneration in the municipality of Rezekne District ”(Protocol No 3, § 2);
 3. The decision of the Rēzekne municipality of 7 September 2017 “on amendments to the Law on the Municipality of Rezekne” “for remuneration in the municipality of Rezekne Municipality” (Protocol No 22, § 2).
 4. The decision of the Rēzekne municipality of 5 October 2017 “on amendments to the Law on the Municipality of Rezekne” “for remuneration in the municipality of Rezekne Municipality” (Protocol No 24, § 3).
Consolidated version (last date) 05.10.2017.
Date of entry into force 29.01.2015 but applicable from 01.01.2015
Validity lapsed from 20.09.2018
Download
Date of approval 20.09.2018.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by:
1) the decision of the Rēzekne District Council of 15 November 2018 (Protocol No 24, § 1);
2) the decision of the Rēzekne District Council of 18 April 2019 (Protocol No 9, § 12);
3) The decision of the Rēzekne District Council of 16 August 2019 (Protocol No 19, § 1).
4) Rēzekne District Council decision of 19 December 2019 (Protocol 28, § 3)
5) amendments to the Rēzekne municipality council
Meeting of 17 December 2020
(Protocol No 30, § 1)
Lost power
by decision No 12 of the Rēzekne District Council of 21 October 2021 (No. 4, § 2)

Consolidated version (last date) 17.12.2020.
Date of entry into force 20.09.2018.
Validity In force
Download
Download The decision
Date of approval 21.06.2018.
Date of entry into force 21.06.2018.
Validity Not in force
Download
Date of approval 02.08.2018.
Date of entry into force 01.09.2018.
Validity In force
Download
Date of approval 20.07.2017.
Date of entry into force 20.07.2017.
Validity Not in force
Download
Date of approval 21.06.2018.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by:

 1. Rēzekne District Council decision of 6 September 2018 “amending the Order of the municipality of Rēzekne of 21 June 2018” “Procedures for the establishment of the heads of office of the heads of educational institutions of the municipality of Rezekne and the salary rates” (Protocol No 19, § 2)
 2. Rēzekne District Council decision of 4 October 2018 “amending the Order of the municipality of Rēzekne of 21 June 2018“ Procedures for the establishment of the heads of office of the heads of educational institutions of the municipality of Rezekne and the salary rates ”(Protocol No 21, § 2)
Date of entry into force 21.06.2018.
Validity Not in force
Download
Date of approval 07.09.2017.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by the decision of the Rēzekne District Council of 3 October 2019 “amending the Staff Regulations of Officials of the municipality of Rezekne” (Protocol No 22, § 1, paragraph 2), as amended by the decision of the Rēzekne municipality of 19 March 2020 “on the amendment of the Staff Regulations of Officials of the municipality of Rezekne” (Protocol No 8, § 4), expired by Decision No 12 of the Rēzekne District Council of 21 October 2021 (prot. No. 4, § 2)
Consolidated version (last date) 19.03.2020.
Date of entry into force 08.09.2017.
Validity invalid
Download
Date of approval 03.03.2016.
Date of entry into force 04.03.2016.
Validity Not valid from 01.09.2018
Download
Date of approval 18.02.2016.
Date of entry into force 19.02.2016.
Validity In force
Download
Date of approval 04.08.2016.
Date of entry into force 04.08.2016.
Validity In force
Download
Date of approval 06.03.2014.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Lost with the decision of the Rēzekne municipality of 4 July 2019 “amending the Code of Conduct of the municipality of Rezekne” (Protocol No 16, § 1)
Date of entry into force 06.03.2014.
Validity void from 04.07.2019.
Download
Date of approval 19.11.2015.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by:

 1. The decision of the Rēzekne municipality of 5 January 2017 “on the amendment of the municipal regulations of the municipality of Rezekne“ on the drawing up and submission of basic budget and special budget projects to the Council ”(Protocol No 1, § 4)
 2. Rēzekne District Council decision of 3 August 2017 “on the amendment of the municipal regulations of the municipality of Rezekne“ on the drawing up and submission of basic budget and special budget projects to the Council ”(Protocol No 18, § 3)
Consolidated version (last date) 03.08.2017.
Date of entry into force 20.11.2015.
Validity expired on 07.03.2019.
Download
Date of approval 02.04.2015.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures

Amended by:

 1. Rēzekne District Council decision of 3 March 2016 “on amendments to the procedures for the circulation of documents of the municipality of Rezekne” (Protocol No 6, § 5)
 2. Rēzekne District Council decision of 19 January 2017 “on amendments to the procedures for the circulation of documents of the municipality of Rezekne” (Protocol No 2, § 1)
 3. amendments to the Rēzekne municipality council at the meeting of 6 December 2018 (Protocol No 25,3. §)
 4. Rēzekne District Council decision of 20 February 2020 “on amendments to the procedures for the circulation of documents of the municipality of Rezekne” (Protocol No 6, § 1)
Consolidated version (last date) 20.02.2020.
Date of entry into force 02.04.2015.
Validity invalid
Download
Date of approval 18.09.2014.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by the decision of the Rēzekne District Council of 18 December 2014 “amending the Rēzekne municipality of 18 September 2014 for children and young people” (Protocol No 27,3), meeting of 4 February 2016 (Protocol No 4, § 1) and meeting of 2 March 2017 (Protocol No 6, § 7)
Consolidated version (last date) 18.12.2014.
Date of entry into force 18.09.2014.
Validity In force
Download
Date of approval 19.12.2013
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by the decision of the Rēzekne municipality of 4 July 2019 “amending the Code of Conduct of the municipality of Rezekne” (Protocol No 16, § 1)
Consolidated version (last date) 04.07.2019.
Date of entry into force 19.12.2013
Validity invalid
Download
Date of approval 19.12.2013
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Declared invalid by the meeting of the Rēzekne District Council of 20 January 2022 (Protocol No 2, § 8)
Date of entry into force 19.12.2013
Validity invalid
Download
Date of approval 06.06.2013.
Decision amending the by-laws, regulations/recognised by-laws, procedures Amended by decision of the Rēzekne District Council of 2 July 2015 (Protocol No 15, § 1), decision of 18 August 2016 (Protocol No 19, § 5), decision of 20 July 2017 (Protocol No 17, § 4)
Consolidated version (last date) 20.07.2017.
Date of entry into force 06.06.2014.
Validity invalid
Download
Date of approval 15.11.2012
Date of entry into force 15.11.2012
Validity void from 20.11.2015
Download
Date of approval 05.01.2012
Date of entry into force 01.01.2012
Validity invalid from 06.02.2020.
Download

Click to Listen highlighted Text!