Development planning documents

Sustainable Development Strategy

Development programme

Territorial planning

Lokālplānojums

Planning documents in development

Historical planning documents

Statement of compliance with the design

Sectoral programming documents

Environmental reports

News

26.06.2024

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Strūžānu un Nautrēnu pagastos, Rēzeknes novadā

Read more

21.03.2024

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ciemā Lielie Dreizi, Griškānu pagastā

Read more

06.12.2023

Notiks Rēzeknes novada Ozolaines pagasta  Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma  1. Redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme

Read more

01.12.2023

Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programma 2023.-2029. gadam Rīcības un investīciju plāns

Read more

08.11.2023

Paziņojums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1. redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Read more

26.04.2023

Approved joint planning documents of the municipality of Rezekne and Rezekne – sustainable development strategy 2035 and development programme 2023 – 2029

Read more

08.03.2023

The Rēzekne State and Rezekne municipality's sustainable development strategy until 2035 and the development programme for 2023-2029 has been transferred to public consultation

Read more

Click to Listen highlighted Text!