Attīstības plānošanas dokumenti

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Attīstības programma

Teritorijas plānojums

Izstrādē esošie plānošanas dokumenti

Vēsturiskie plānošanas dokumenti

Izziņas par atbilstību plānojumam

Nozaru plānošanas dokumenti

Vides pārskati

Aktualitātes

25.07.2022

Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 21.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 762 "Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanu un

Lasīt vairāk

25.07.2022

Veikta investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes sēdē 2022. gada 21.jūlijā tika pieņemts lēmums Nr. 818 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

09.06.2022

Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 2. jūnija lēmumu Nr.604 (prot. Nr.16, 7.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek

Lasīt vairāk

30.05.2022

Piedalies seminārā par Rēzeknes valstspilsētas un novada attīstības dokumentu izstrādi

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldības aicina ikvienu izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam

Lasīt vairāk

14.03.2022

Veikta Investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 2022. gada 10.martā tika pieņemts lēmums Nr. 257 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

23.12.2021

Viļānu apvienības iedzīvotāju ievērībai – iespēja sniegt priekšlikumus sava īpašuma Funkcionālā zonējuma maiņai

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada 23. septembra sēdē pieņēma lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes

Lasīt vairāk

06.12.2021

Veikta Investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes sēdē 2021. gada 2.decembrī tika pieņemts lēmums Nr. 167 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

12.11.2021

Aicinām iesaistīties Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Uzsākot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldība aicina ikvienu izmantot sabiedrības līdzdalības* iespēju un līdzdarboties ilgtspējīgas

Lasīt vairāk

11.11.2021

Izstrādāts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019. un 2020.gadu

Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam (https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-programma-2019-2025-gadam/) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas paredz veicamos pasākumus, uzdevumus un

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!