Attīstības plānošanas dokumenti

Izziņas par atbilstību plānojumam

Izstrādē esošie plānošanas dokumenti

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Attīstības programma

Teritorijas plānojums

Vides pārskati

Nozaru plānošanas dokumenti

Vēsturiskie plānošanas dokumenti

Aktualitātes

28.04.2021

Jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek piemērots un pielietots praksē

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

11.02.2021

Paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

06.10.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 25 (1.§) "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas

Lasīt vairāk

10.08.2020

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 20, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas

Lasīt vairāk

17.07.2020

Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija

Lasīt vairāk

27.05.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas

Lasīt vairāk

24.03.2020

Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra

Lasīt vairāk

13.02.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas

Lasīt vairāk

01.06.2018

Piesakies un līdzdarbojies novada attīstības programmas izstrādē!

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes

Lasīt vairāk

13.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldība uzsāk Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes

Lasīt vairāk

04.01.2017

Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

09.08.2013

Apstiprināts jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 21.februāra domes sēdē (protokols Nr.5, 95.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!