Novada kontakti

Kontakti

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90009112679

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64622238

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi.

Darba laiks: 8.00 - 16.30

NORĒĶINU KONTI

Apvienību pārvalžu kontakti Jautāt pašvaldībai
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Vārds, Uzvārds Monvīds Švarcs
Tālrunis 64622231
E-pasts monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Vārds, Uzvārds Ērika Teirumnieka
Tālrunis 64623200, 28080773
E-pasts erika.teirumnieka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektors
Vārds, Uzvārds Jānis Troška
Tālrunis 64607174
E-pasts janis.troska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 205
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks
Vārds, Uzvārds Andris Stafeckis
Tālrunis 64607183, 20228843
E-pasts andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 312
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Ilona Turka
Tālrunis 26498011; 64607200
E-pasts ilona.turka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 203
Pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 9.00 – 16.00
Nodaļas vadītājas vietniece
Vārds, Uzvārds Iveta Ladnā
Tālrunis 64607191
E-pasts iveta.ladna@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 204
Pieņemšanas laiks otrdienās no plkst. 13.00 – 16.00;
piektdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Inga Katkovska
Tālrunis 64622238
E-pasts inga.katkovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Lietvede
Vārds, Uzvārds Viktorija Kuprinska
Tālrunis 64622238
E-pasts viktorija.kuprinska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Pieņemšanas laiks trešdienās no plkst. 13.00 – 15.30;
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Personāla speciāliste
Vārds, Uzvārds Jelena Cvetkova
Tālrunis 64607202, 26281511
E-pasts jelena.cvetkova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 207
Vecākā juriste
Vārds, Uzvārds Silvija Kipļuka
Tālrunis 64607202
E-pasts silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 207
Pieņemšanas laiks pirmdienās plkst. 8.00–16.00
Jurists
Vārds, Uzvārds Vadims Čuhnovs
Tālrunis 64607706
E-pasts vadims.cuhnovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 108
Pieņemšanas laiks pirmdienās plkst. 13.00 – 16.00;
ceturtdienās plkst. 13.00 – 16.00
Jurists
Vārds, Uzvārds Ivo Burmeisters
Tālrunis 64607171
E-pasts ivo.burmeisters@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 206
Vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos
Vārds, Uzvārds Laura Vilka
Tālrunis 64607190
E-pasts laura.vilka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302
Sēžu sekretāre-protokoliste
Vārds, Uzvārds Natālija Zvīdriņa
Tālrunis 64607191
E-pasts natalija.zvidrina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 204
Arhivāre
Vārds, Uzvārds Žanna Savčenko
Tālrunis 64607706
E-pasts zanna.savcenko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 108
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Liāna Proško
Tālrunis 64607171, 20228840
E-pasts liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 206
Juriste - iepirkumu speciāliste
Vārds, Uzvārds Larisa Vinogradova
Tālrunis 64637598
E-pasts larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads
Iepirkumu speciāliste
Vārds, Uzvārds Žanete Gabranova
Tālrunis 64607183
E-pasts zanete.gabranova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 304
Iepirkumu speciāliste
Vārds, Uzvārds Žanna Čuhnova
Tālrunis 64662086
E-pasts zanna.cuhnova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, kabineta Nr. 1.9.
Iepirkumu speciāliste
Vārds, Uzvārds Ilona Mironova
Tālrunis 27303009
E-pasts ilona.mironova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, kabineta Nr. 9
Iepirkumu speciāliste
Vārds, Uzvārds Alīda Jasmane
Tālrunis 64634368
E-pasts alida.jasmane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kabineta Nr. 20
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Guntars Skudra
Tālrunis 64607201; 29495624
E-pasts izglitiba@saskarsme.lv
Kabineta nr. 109
Vadītāja vietnieks
Vārds, Uzvārds Vilis Deksnis
Tālrunis 64607204; 26531830
E-pasts vilis.deksnis@saskarsme.lv
Kabineta nr. 102
Izglītības darba speciāliste – pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība
Vārds, Uzvārds Elita Opincāne
Tālrunis 64607186
E-pasts elita.opincane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 109
Izglītības darba speciāliste – interešu izglītība
Vārds, Uzvārds Anita Rudziša
Tālrunis 64607172
E-pasts anita.rudzisa@saskarsme.lv
Kabineta nr. 103
Rēzeknes novada Sporta skolas vadītājs
Vārds, Uzvārds Aldis Ciukmacis
Tālrunis 26171510
E-pasts bjss@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada sporta skolas projektu vadītājs
Vārds, Uzvārds Aivars Kaupužs
Tālrunis 29265418
E-pasts aivars.kaupuzs@rezeknesnovads.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Aivars Mežatučs
Tālrunis 22013477
E-pasts aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Feimaņu pagasta kultūras nams
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Vārds, Uzvārds Aija Dundure
Tālrunis 64607173; 20221180
E-pasts aija.dundure@saskarsme.lv
Kabineta nr. 104
Galvenais speciālists speciālajā pedagoģijā
Vārds, Uzvārds Ilona Bruskovska
Tālrunis 64607196
E-pasts ilona.bruskovska@saskarsme.lv
Kabineta nr. 210 (prokuratūras spārns)
Galvenais speciālists psiholoģijā
Vārds, Uzvārds Natālija Melne
Tālrunis 64607196
E-pasts natalija.melne@saskarsme.lv
Kabineta nr. 210 (prokuratūras spārns)
Logopēde
Vārds, Uzvārds Inese Muhamberga
Tālrunis 64607196
E-pasts inese.muhamberga@saskarsme.lv
Kabineta nr. 210 (prokuratūras spārns)
Galvenais speciālists sociālajā pedagoģijā
Vārds, Uzvārds Lilija Šodnaka
Tālrunis 64607196
E-pasts lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Kabineta nr. 210 (prokuratūras spārns)
Informācijas sistēmu uzturētāja
Vārds, Uzvārds Dace Barkāne
Tālrunis 64607173
E-pasts dace.barkane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 104
Izglītības un sporta pārvaldes ekonomiste
Vārds, Uzvārds Gunita Veismane
Tālrunis 64607204, 26531830
E-pasts gunita.veismane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 102
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Silvija Ančikovska
Tālrunis 64607180
E-pasts silvija.ancikovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 314
Galvenais grāmatvedis
Vārds, Uzvārds Jānis Inkins
Tālrunis 64607182, 29212311
E-pasts janis.inkins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 313
Budžeta ekonomists
Vārds, Uzvārds Austris Seržants
Tālrunis 64607182
E-pasts austris.serzants@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 313
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Sarmīte Strode
Tālrunis 64605837
E-pasts sarmite.strode@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Viļānu apvienības pārvalde
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Anita Krasnobaja
Tālrunis 64634368
E-pasts anita.krasnobaja@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, LV-4630
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Velta Šaraka
Tālrunis 25714118
E-pasts velta.saraka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Inese Belova
Tālrunis 64607190
E-pasts inese.belova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Olga Ostrovska
Tālrunis 26315471
E-pasts olga.ostrovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. "Laimas", Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Ināra Grišāne
Tālrunis 2962436
E-pasts inara.grisane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Rozentovas iela 9, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Marija Krasutina
Tālrunis 28314615
E-pasts marija.krasutina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Klāras Kondrovas iela 2, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Anna Rubcova
Tālrunis 29772826
E-pasts anna.rubcova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Rīgas iela 57, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Daiga Miščenko
Tālrunis 26531338
E-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 305
Vadītājas vietniece
Bibliotēku informācijas speciāliste
Vārds, Uzvārds Valentīna Viša
Tālrunis 64607193
E-pasts valentina.visa@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 303
Personāla speciālists
Vārds, Uzvārds Dace Škrjaba
Tālrunis 28305472
E-pasts dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 303
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Vārds, Uzvārds Ligita Harčevska
Tālrunis 28686863; 63161616
E-pasts ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV-4627
Lūznavas muižas pārvaldniece
Vārds, Uzvārds Iveta Balčūne
Tālrunis 28686863, 29390701
E-pasts muiza@luznava.lv
Kabineta nr. Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV-4627

No 2024. gada 1. janvāra būvvvalde atrodas  “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Būvvaldes e-pasts buvvalde@rezeknesnovads.lv

Būvvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Inga Aleksandroviča
Tālrunis 26531328
E-pasts inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 204
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.30-11.30; 12.30-16.00
Būvtehniķis
Vārds, Uzvārds Guntars Romančuks
Tālrunis 28355229
E-pasts guntars.romancuks@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Pieņemšanas laiks Pirmdiena-Piektdiena: 8.30-11.30; 12.30-16.00
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Ivans Simanovičs
Tālrunis 26531802
E-pasts ivans.simanovics@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 201
Pieņemšanas laiks Ceturtdiena: 8.30-11.30; 12.30-16.00
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Juris Ostrovskis
Tālrunis 20274312
E-pasts juris.ostrovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 201
Pieņemšanas laiks Ceturtdiena: 8.30-11.30; 12.30-16.00
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Kristaps Reinieks
Tālrunis 27334486
E-pasts kristaps.reinieks@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 201
Pieņemšanas laiks Ceturtdiena: 8.30-11.30; 12.30-16.00
Juriste
Vārds, Uzvārds Olga Kovaļova
Tālrunis 27334481
E-pasts olga.kovalova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 202
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Edmunds Džiguns
Tālrunis 64607197
E-pasts edmunds.dziguns@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 308
Nodaļas vadītāja vietniece
Vārds, Uzvārds Brigita Arbidāne
Tālrunis 64607185
E-pasts brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 307
Teritorijas plānotāja
Vārds, Uzvārds Jolanta Lontone
Tālrunis 64607205
E-pasts jolanta.lontone@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 306
Ārējo sakaru organizatore
Vārds, Uzvārds Inta Rimšāne
Tālrunis 64607177
E-pasts inta.rimsane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 309
Starptautisko projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Inga Zeltiņa-Ušpele
Tālrunis 64607177
E-pasts inga.zeltina-uspele@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 309
Projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Ilona Akmentiņa
Tālrunis 64607185
E-pasts ilona.akmentina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 307
Projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Evita Igaune
Tālrunis 64607203
E-pasts evita.igaune@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vārds, Uzvārds Jūlija Jurāne
Tālrunis 64607198, 26531297
E-pasts julija.jurane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 311
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vārds, Uzvārds Elza Indričāne
Tālrunis 64607198, 28607814
E-pasts elza.indricane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 311
Pieņemšanas laiks Informāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt: majaslapai@rezeknesnovads.lv
Publisko pakalpojumu speciālists
Vārds, Uzvārds Eduards Medvedevs
Tālrunis 64607195
E-pasts eduards.medvedevs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 310
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Vārds, Uzvārds Liāna Runča
Tālrunis 25740422
E-pasts liana.runca@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Vārds, Uzvārds Santa Springa
Tālrunis 25748078; 64607203
E-pasts santa.springa@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Ielu tirdzniecības administrators
Vārds, Uzvārds Ērika Jermanova
Tālrunis 24864734
E-pasts erika.jermanova@rezeknesnovads.lv , tirgus@rezeknesnovads.lv
Vadītājs
Vārds, Uzvārds Juris Dombrovskis
Tālrunis 27878199
E-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 111
Galvenais datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Jevgeņijs Kušakovs
Tālrunis 64607179
E-pasts jevgenijs.kusakovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 101
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Inārs Zonne
Tālrunis 64607179
E-pasts inars.zonne@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 101
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Andris Keišs
Tālrunis 64607705
E-pasts andris.keiss@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 101
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Sergejs Ševirjovs
Tālrunis 64607179
E-pasts sergejs.sevirjovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 101
Vadītāja
Vārds, Uzvārds Inta Greivule–Loca
Tālrunis 26531970
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 105
Vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Liene Skudra
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 110
Sociālā dienesta lietvede
Vārds, Uzvārds Aija Urtāne
Tālrunis 64607181
E-pasts aija.urtane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 110
Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm
Vārds, Uzvārds Zita Bautre
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 106
Sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Rita Žurzdina
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 106
Sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Sanita Tauriņa
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 110
Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Ilona Loginova
Tālrunis 64605903; 26191979
E-pasts ilona.zabo@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Marija Deksne
Tālrunis 64607178
E-pasts marija.deksne@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 112
Pieņemšanas laiks Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

P.8.00-16.30
O.10.30-16.30
T.8.00-14.30
C.8.00-14.30
P.8.00-15.00
Pusdienu pārtraukums 11.45- 12.15

Iedzīvotāju pieņemšana Viļānos, Kultūras laukums 1a, 1.2. kabinets (1. stāvā) notiks otrdienās no plkst. 8.30 līdz 10.00.
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Andris Koļčs
Tālrunis 64607170
E-pasts andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 208
Komunālinženieris
Vārds, Uzvārds Žanna Balode
Tālrunis 20287445
E-pasts zanna.balode@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 304
Būvinženieris
Vārds, Uzvārds Kristaps Kaļva
Tālrunis 64640424, 26531242
E-pasts kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Maltas apvienības pārvaldē, Ozolaines pagastā, 205. telpa
Būvinženieris
Vārds, Uzvārds Jurijs Rupainis
Tālrunis 25425483
E-pasts jurijs.rupainis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Maltas apvienības pārvaldē, Ozolaines pagastā, 205. telpa
Ceļu inženieris
Vārds, Uzvārds Vladislavs Gžibovskis
Tālrunis 64607170, 28693819
E-pasts vladislavs.gzibovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 208
Dežuranti
Tālrunis 64607192
Dienesta vadītājs
Vārds, Uzvārds Juris Zvīdriņš
Tālrunis 64607188
E-pasts juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 113
Vecākā zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Marta Vizule
Tālrunis 26625990
E-pasts marta.vizule@rezeknesnovads.lv
Vecākā zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Lidija Kuzņecova
Tālrunis 64662424
E-pasts lidija.kuznecova@rezeknesnovads.lv
Speciāliste zemes nomas jautājumos
Vārds, Uzvārds Anita Bringule
Tālrunis 64607189
E-pasts anita.bringule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 114
Vecākā vides aizsardzības speciāliste
Vārds, Uzvārds Ruta Sidorova
Tālrunis 64607195, 27343634
E-pasts ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 114
Vecākā vides aizsardzības speciāliste
Vārds, Uzvārds Agita Silkāne
Tālrunis 64607195
E-pasts agita.silkane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 114
Nodokļu administratore
Vārds, Uzvārds Indra Kroiče
Tālrunis 22013625
E-pasts indra.kroice@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 114
Pieņemšanas laiks Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pirmdienās un trešdienās no plkst.8.00. līdz plkts.16.00
Nodokļu administratore
Vārds, Uzvārds Ausma Sprukte
Tālrunis 28668496
E-pasts ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 114
Pieņemšanas laiks Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00. līdz plkst.16.00
Energoefektivitātes pārvaldnieks
Vārds, Uzvārds Andris Jemsis
E-pasts andris.jemsis@rezeknesnovads.lv
Mežu un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas vecākais speciālists
Vārds, Uzvārds Aivars Lukša
Tālrunis 29423522
E-pasts aivars.luksa@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Stoļerovas pagasta pārvaldē
Audriņu pagasts, kadastra teritorija: 7842
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Bērzgales pagasts, kadastra teritorija 7844
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kūkoja@rezeknesnovads.lv
Čornajas pagasts, kadastra teritorija 7846
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Dricānu pagasts, kadastra teritorija 7850
Vārds, Uzvārds Ilze Plavoka
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.plavoka@rezeknesnovads.lv
Feimaņu pagasts, kadastra teritorija 7852
Vārds, Uzvārds Marija Borisova
Tālrunis 28019563, 28223706
E-pasts marija.borisova@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas pagasts, kadastra teritorija 7854
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Griškānu pagasts, kadastra teritorija 7856
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna pagasts, kadastra teritorija 7858
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kukoja@rezeknesnovads.lv
Kantinieku pagasts, kadastra teritorija 7860
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
E-pasts andris.laizans@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagasts, kadastra teritorija 7862
Vārds, Uzvārds Inta Klismete
Tālrunis 25409292
E-pasts inta.klismete@rezeknesnovads.lv
Lendžu pagasts, kadastra teritorija 7866
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasts, kadastra teritorija 7868
Vārds, Uzvārds Ingrīda Černiševa
Tālrunis 25451392
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasts, kadastra teritorija 7870
Vārds, Uzvārds Ingrīda Černiševa
Tālrunis 25451392
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Mākoņkalna pagasts, kadastra teritorija 7872
Vārds, Uzvārds Inta Klismete
Tālrunis 25409292
E-pasts inta.klismete@rezeknesnovads.lv
Nagļu pagasta pārvalde, kadasta teritorija 7874
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagasts, kadastra teritorijas 6874; 6876
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kukoja@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasts, kadastra teritorija 7876
Vārds, Uzvārds Marija Borisova
Tālrunis 28019563
E-pasts marija.borisova@rezeknesnovads.lv
Ozolmuižas pagasts, kadastra teritorija 7878
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Pušas pagasts, kadastra teritorija 7880
Vārds, Uzvārds Inta Klismete
Tālrunis 25409292
E-pasts inta.klismete@rezeknesnovads.lv
Rikavas pagasts, kadastra teritorija 7882
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasts, kadastra teritorija 7886
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
E-pasts andris.laizans@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasts, kadastra teritorija 7888
Vārds, Uzvārds Marija Borisova
Tālrunis 28223706
E-pasts marija.borisova@rezeknesnovads.lv
Stoļerovas pagasts, kadastra teritorija 7892
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Stružānu pagasts, kadastra teritorija 7894
Vārds, Uzvārds Ilze Plavoka
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.plavoka@rezeknesnovads.lv
Vērēmu pagasts, kadastra teritorija 7896
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Viļānu apvienība, kadastra teritorijas: 7817; 7848; 7890; 7898
Vārds, Uzvārds Lidija Kuzņecova
Tālrunis 64662424
E-pasts lidija.kuznecova@rezeknesnovads.lv

Pašvaldības informatīvais tālrunis 29411411

Priekšniece
Vārds, Uzvārds Vija Netle-Galeja
Tālrunis 28080456, 29411411
E-pasts vija.netle-galeja@rezeknesnovads.lv, pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs 26. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (2. stāvs)
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - iepriekš pierakstoties pa tālr. 28080456
Vecākā inspektore
Vārds, Uzvārds Marija Fedoruka
Tālrunis 28080754
E-pasts marija.fedoruka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs 20. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (2.stāvs)
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - iepriekš pierakstoties pa tālr. 28080754
Inspektors
Vārds, Uzvārds Gunārs Koroševskis
Tālrunis 28327508
E-pasts gunars.korosevskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs 20. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (2.stāvs)
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - iepriekš pierakstoties pa tālr. 28327508
Inspektors
Vārds, Uzvārds Raitis Šakalovs
Tālrunis 25669874
E-pasts raitis.sakalovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1a,k-1 20. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads ( 2. stāvs)
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - iepriekš pierakstoties pa tālr. 25669874
Inspektors
Vārds, Uzvārds Artūrs Semjonovs
Tālrunis 29689874
E-pasts arturs.semjonovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs 20. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads ( 2.stāvs)
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - iepriekš pierakstoties pa tālr. 29689874
Inspektors
Vārds, Uzvārds Aleksandrs Karziņins
Tālrunis 27124976
E-pasts aleksandrs.karzinins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, 23. kabinets
Lietvede
Vārds, Uzvārds Natālija Krištopāne
Tālrunis 64628242, 29411411
E-pasts natalija.kristopane@rezeknesnovads.lv, pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs 25. kab., Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (2.stāvs)

Juridiskā adrese – Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4611
E-pasts barintiesa@rezeknesnovads.lv
Tālruņi 20228847, 64640644

Neatliekamos bērnu tiesību aizsardzības gadījumos ārpus darba laika – vērsties Valsts policijā 110.
Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vārds, Uzvārds Daina Igaune
Tālrunis 20246111
E-pasts daina.igaune@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Audriņu pagasts
Pirmdiena 12.30–16.30
Ceturtdiena 9.00–12.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Vārds, Uzvārds Mārīte Ikauniece
Tālrunis 22386435, 64628034
E-pasts marite.ikauniece@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Viļānu pagasts
Pirmdiena 12.30–16.30
Sokolku pagasts Otrdiena 8.30–12.30
Dekšāres pagasts Trešdiena 8.30–12.30
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Daina Rivča
Tālrunis 27813877
E-pasts daina.rivca@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Silmalas pagasts
Otrdiena 8.00–12.00
Trešdiena 12.30–16.30
Feimaņu pagasts
Pirmdiena 12.30–16.30
Otrdiena 8.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Jekaterīna Čekriževa
Tālrunis 25613041
E-pasts jekaterina.cekrizeva@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Sakstagala pagasts Ceturtdiena 9.00–13.00
Ozolmuižas pagasts Otrdiena 9.00–13.00
Audriņu pagasts Trešdiena 9.00–13.00
Kantinieku pagasts Pirmdiena 9.00–13.00
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Svetlana Kučere
Tālrunis 27351969
E-pasts svetlana.kucere@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Vērēmu pagasts Pirmdiena 12.30–16.30
Bērzgales pagasts Ceturtdiena 8.30–12.30
Lendžu pagasts Trešdiena 8.30–12.30
Ilzeskalana pagasts Otrdiena 8.30–12.30
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Daina Bule
Tālrunis 26143838
E-pasts daina.bule@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Griškānu pagasts Trešdiena 8.30–12.30
Ozolaines pagasts
Pirmdiena 12.30–16.30
Otrdiena 8.30–12.30
Stoļerovas pagasts Ceturtdiena 8.30–12.30
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Jeļena Filimonova
Tālrunis 29110985
E-pasts jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Maltas pagasts
Otrdiena 12.30–16.30
Otrdiena 8.00–12.00
Pušas pagasts
Trešdiena 8.00–12.00
Lūznavas pagasts
Ceturtdiena 8.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Alla Smirnova
Tālrunis 29929229
E-pasts alla.smirnova@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Kaunatas pagasts
Otrdiena 8.30–12.30
Trešdiena 8.30–12.30
Čornajas pagasts
Pirmdiena 8.30–12.30
Mākoņkalna pagasts
Ceturtdiena 8.30–12.30
Bāriņtiesas locekle
Vārds, Uzvārds Iveta Reble
Tālrunis 26167945
E-pasts Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks Viļānu pilsēta
Pirmdiena 12.00–16.00
Trešdiena 9.00–13.00
Gaigalavas pagasts
Ceturtdiena 8.30–12.30
Nagļu pagasts
Otrdiena 9.00–13.00
Darba aizsardzības speciāliste
Vārds, Uzvārds Andra Struka
Tālrunis 25000900
Click to listen highlighted text!