Izstrādē esošie plānošanas dokumenti

Lokālplānojums Pleikšņu ciemam

Viļānu apvienības teritorijas plānojums

Attīstības programma 2022-2028 un Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2035

Attīstības programmas aktualizācija

Click to listen highlighted text!