Fakti par uzņēmējdarbības vidi

Rēzeknes novada uzņēmējdarbības tendences:

Uzņēmējdarbības tendences Rēzeknes novadā 2022. gadā

2022. gadā Latvijā kopumā reģistrēti 9 222 jauni uzņēmumi, likvidēti 11 510 – šādi dati pieejami reģistrā Lursoft. Vismaz 50%  aktīvo uzņēmumu 2022. gadā ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), otra lielākā grupa – mazkapitāla sia, aptuveni 14% veido zemnieku saimniecības (ZS) un 6% - individuālie komersanti (IK).

Uzņēmumu skaits pa uzņēmējdarbības jomām un formām Rēzeknes novadā

Lursoft sistēmā kopumā 2022. gadā Rēzeknes novadā darbojušies 1,981 uzņēmumi. Lielākā daļa – aptuveni 45% - no reģistrētajiem ir zemnieku saimniecības (ZS). Līdzīgs skaits no reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kā trešā izplatītākā uzņēmējdarbības forma seko individuālais komersants (IK).

Lielākā daļa no tiem – 588 – uzņēmumi, kas nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (augkopību un lopkopību). Tam seko uzņēmumi ar darbības jomām attiecīgi:

 • Graudaugu, pākšaugu, sēklu audzēšana
 • Mazumtirdzniecība
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
 • Mežizstrāde
 • Kokapstrāde
 • Automehānika
 • Tūrisms – izmitināšana
 • Zvejniecība

Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana

Aizvadītā gada laikā Rēzeknes novadā nav bijis straujš likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums. Tieši pretēji – vērojot iepriekšējo gadu dinamiku, reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaita dinamika starpībā samazinās. Uz kopējās statistikas fona, 2016. un 2017. gads nesa vairāku uzņēmumu likvidāciju, 2019. gadā jauno reģistrēto uzņēmumu skaits manāmi pārsniedza likvidēto skaitu. Kopš 2020. gada, kad  likvidēto uzņēmumu skaits gadā pārsniedz reģistrēto uzņēmumu skaitu, šī starpība ar katru gadu samazinās.

Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu

Kopš 2001. gada uzņēmums ar lielāko apgrozījumu Rēzeknes novadā ir RSEZ SIA “VEREMS”.  Lielākais apgrozījums uzņēmumos, kas pārstāv kokapstrādes, metāla konstrukciju ražošanas, grants, smilšu, kūdras un citu izrakteņu ieguves, kravas pārvadājumu, mežizstrādes un piena lopkopības jomas.

Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu

 • RSEZ SIA “VEREMS” – finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
 • RSEZ SIA “LEAX” – metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
 • SIA “VLAKON” – grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
 • SIA “AĻŅI AS” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
 • ZS “VIRŠI AG” – jauktā lauksaimniecība
 • SIA “RITAL TIMBER” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
 • SIA “SKAIDA PV” - mežistrāde
 • SIA “TESSA TRANS” – kravu pārvadājumi pa autoceļiem
 • SIA “NORSK RESOURCE” – koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
 • AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” - mežistrāde
 • SIA “Pamatceļš” – ceļa un maģistrāļu būvniecība
 • LPKS “Viļāni” – piena, piena produktu vairumtirdzniecība
 • SIA “SPRŪŽEVA M” – piena lopkopība
(foto: Latvijas Finieris)

Ārvalstu ieguldījumi Rēzeknes novada uzņēmumos

Pēc Lursoft datiem, uz 2022. gadu kopskaitā Rēzeknes novadā vislielākais ārvalstu investīciju apmērs saņemts no Dānijas – investīciju apmērs kopsummā pārsniedz 1 milj. eiro. Tam seko Krievijas Federācija, Zviedrija, Spānija, Ukraina, Vācija, Turcija, Portugāle un Polija.

Visvairāk ārvalstu ieguldījums šādās jomās:

 • Graudaugu, pākšaugu, sēklu audzēšana
 • Nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
 • Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
 • Transportlīdzekļu iznomāšana un līzings
 • Kravu pārvadājumi
 • Jauktā lauksaimniecība

Darba devēji

Lielākie darba devēji Rēzeknes novada teritorijā ar lielāko vidējo nodarbināto skaitu ir:

 •  RSEZ SIA “VEREMS”;
 • RSEZ SIA “LEAX”;
 • SIA “SPRŪŽEVA M”;
 • AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”.
 • SIA „ALŅI AS”;
 • SIA „VLAKON”;
 • SIA “NORSK RESOURCE”;
 • LPKS „Viļāni”;
 • AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”;
 • AS „Strūžānu kūdras fabrika.

Informācija sagatavota pēc Lursoft datiem

Click to listen highlighted text!