Dzimtsarakstu nodaļa

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā, 13. kabinetā.
Tālrunis: +371 64607178
Fakss: +371 64607178
E-pasts: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv

Waze

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

(pusdienu pārtraukums – 11.45 – 12.15)

Pirmdiena: 8.00 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 14.30
Ceturtdiena: 8.00 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 16.30

Sestdienās, pēc iepriekšējas saskaņošanas, tiek organizētas laulību reģistrācijas ceremonijas.

Amats

Nodaļas vadītāja

Vārds, uzvārds

Marija Deksne

E-pasts

marija.deksne@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607178

Kabinets

13

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Vairāk par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem (maksas pakalpojumu cenrādis, pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija)

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679

A/S Swedbank

LV56HABA0551026407356

HABALV22

A/S SEB banka

LV21UNLA0050016695434

UNLALV2X

A/S DNB banka

LV19RIKO0002013195963

RIKOLV2X

A/S Citadele banka

LV27PARX0012602660002

PARXLV22

Click to listen highlighted text!