Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu un atklātu organizācijas darbību.

Iespēja celt trauksmi Latvijā ir ieviesta ar Trauksmes celšanas likuma pieņemšanu.

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šo informāciju persona uzskata par patiesu un tā ir gūta, veicot savus darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas ir saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ var tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Celt trauksmi var par jebkuru iespējamu savā darba vidē novērotu sabiedrības interesēm kaitīgu pārkāpumu – noziedzīgu nodarījumu, administratīvo pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu, kā arī ētikas vai citu profesionālo normu pārkāpumu.

Trauksmes celšana nav:
• anonīma informācijas sniegšana;
• juridiskas personas ziņojums;
• informācijas sniegšana par personīgu interešu aizskārumu;
• apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
• Trauksmes celšanas likumā noteiktās informācijas izpaušana.

Kā celt trauksmi

Celt trauksmi var:
• iekšēji savā darbavietā;
• kompetentajā institūcijā;
• ar trauksmes cēlēju kontaktpunkta – Valsts kancelejas – starpniecību;
• ar nevalstiskās organizācijas – biedrības, arī arodbiedrības, vai nodibinājuma – starpniecību;
• publiski Trauksmes celšanas likumā noteiktajos gadījumos.

Trauksmes cēlēja ziņojumā ir jānorāda Trauksmes celšanas likumā noteiktā informācija. Lai sagatavotu trauksmes cēlēja ziņojumu, var izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Rēzeknes novada pašvaldībā ir izveidota līdz ar pašvaldības 06.02.2020. noteikumu Nr. 33 "Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes novada pašvaldībā" apstiprināšanu.

Iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Rēzeknes novada pašvaldībā var:
• elektroniskā dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@rezeknesnovads.lv;
• papīra dokumenta formā, slēgtā aploksnē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums" ievietojot pastkastē vai nosūtot pa pastu uz adresi Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601;
• klātienē pašvaldības atbildīgajai personai trauksmes celšanas jautājumos 209. kabinetā, prokuratūras spārnā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Rēzeknes novada pašvaldības atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos:

Iekšējā audita nodaļas
vadītājs, vecākais iekšējais auditors
Oskars Vasiļjevs
tālrunis 64607175
e-pasts trauksme@rezeknesnovads.lv

Iekšējā audita nodaļas
iekšējā auditore
Jolanta Levanova
tālrunis 64607175
e-pasts trauksme@rezeknesnovads.lv

Papildu informācija par trauksmes celšanu

Pirms celt trauksmi, ir jāizlasa Trauksmes celšanas likums un Rēzeknes novada pašvaldības 06.02.2020. noteikumi Nr. 33 "Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes novada pašvaldībā".

Papildu informāciju par trauksmes celšanu, kā un kur celt trauksmi, kā arī trauksmes cēlēja aizsardzības garantijām var atrast vietnē www.trauksmescelejs.lv.

Click to listen highlighted text!