Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. 

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā

2020. gada 6. februārī Rēzeknes novada domes sēdē pieņemti noteikumi "Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes novada pašvaldībā". Noteikumi nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums. 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • korupciju;
 • krāpšanu;
 • Pašvaldības finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējumu; 
 • būvniecības drošības apdraudējumu;
 • vides drošības apdraudējumu;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību apdraudējumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Ziņojumu var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu: trauksme@rezeknesnovads.lv;
 • papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu ar norādījumu "Trauksmes cēlēja ziņojums" (adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV4601);
 • mutvārdos klātienē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV4601).
Click to listen highlighted text!