Kalendārs

21 Mai

Ģimeņu sporta svētki Viļānos

Brīvības iela 28

Iedzīvotājiem

21 Mai

Mākoņkalna folkloras kopas 40 gadu jubileja

Mākoņkalns

Iedzīvotājiem

21 Mai

Pavasara balle Nagļos. Spēlēs grupa “Gaigalava”. Zālē būs galdiņi. Ieeja 3,00 EUR

Nagļi

Iedzīvotājiem

21 Mai

Pavasara balle Ružinā

Jaunatnes iela 1, Vecružina

Iedzīvotājiem

22 Mai

Ontona Matvejāna piemiņas pasākums. Mise Dricānu baznīcā, dzied un spēlē Stirnienes dziedošie jaunieši. Koncerts “Kai bolta sudroba dzeiteņa”

Dricāni

Dricānu pagasts

22 Mai

Viļānu atklātais čempionāts futbolā

Brīvības iela 28

Iedzīvotājiem

22 Mai

Maija dziedājumi Dievmātes godam. Kopā ar Ozolaines Tautas nama folkloras kopu “Zeiļa

Runči

Iedzīvotājiem

22 Mai

Ģimeniska pēcpusdiena “Prieks kopā būt”. Pasākums veltīts vecākiem un vecvecākiem. Jura Ostrovska koncerts. Loterija, spēles, konkursi

1.maija iela 80, Malta

Iedzīvotājiem

24 Mai

Sacensības vieglatlētikā

Liepu iela 28,

Iedzīvotājiem

26 Mai

Seminārs “Vēsturisko ēku atjaunošana un restaurācija”. Bezmaksas

Pils iela 8

Iedzīvotājiem

27 Mai

Sikspārņu izziņas skola. Trešā klātienes nodarbība. Bezmaksas

Pils iela 8

Iedzīvotājiem

28 Mai

“Atvērto baznīcu diena”, “Baznīcu nakts” Sarkaņos

Sarkaņi

Iedzīvotājiem

  • 1
  • 2
Click to listen highlighted text!