Publiskās apspriešanas

AprakstsTermiņš
Publiskā apspriešana par koka ciršanu ārpus meža Dricānu pagastāDricānu apvienības pārvalde paziņo par publisko apspriešanu par 8 (astoņu) koku ciršanu ārpus meža Dricānu pagastā.
Koki atrodas uz Pilcenes svētā Antona Romas katoļu draudzes īpašumā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0247.
Publiskā apspriešana par koka ciršanu Ozolmuižas pagastāRēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu 1 koka ciršanai Ozolmuižas pagastā.
Koka ciršanas mērķis – koks ir bojāts un apdraud blakus esošos kapu pieminekļus.
Publiskā apspriešana par koka ciršanu Ozolmuižas pagastāRēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu 1 koka ciršanai Ozolmuižas pagastā. Koka ciršanas mērķis: koks ir bīstams, jo ir sasvēries uz vienu pusi un apdraud kapu pieminekļus.
Laļu kapsēta (kadastra apz. 78780010097) – 1 koks (egle), koka apkārtmērs 160 cm.
Publiskā apspriešana par koku ciršanu Kaunatas apvienības pārvaldēSaskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības  “Kaunatas  apvienības pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu par 53 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās. Mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem, un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu  teritorija.
Paziņojums par publisko apspriešanu viena koka ciršanai VecružināMaltas apvienības pārvalde paziņo par publisko apspriešanu viena koka ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0363, kas atrodas Lakstīgalu ielā 2 (pie šķūnīšiem) Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā“Maltas apvienības pārvalde” paziņo, ka Lūznavas ciemā plānots veikt koku izciršanu uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabaliem ar kadastra numuru 78680020444 un 78680020410 Lūznavā.
Publiskā apspriešana par koka ciršanu Viļānu ielā 21, KrukosMaltas apvienības pārvalde paziņo par publisko apspriešanu viena koka ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0460, kas atrodas Viļānu ielā 21, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Koka ciršanas mērķis: atbrīvoties no koka, kas bojā notekūdeņu sistēmu.
Publiskā apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža Kaunatas pagastāKaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanos par 9 koku (oši) ciršanu uz pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaunatas tautas nams” – Kaunatas TN priekšplānā, gar Rāznas ielu.
Ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 10.03.2023. līdz 24.03.2023., telefoniski pa tālr. 64667000, uz e-pastu: info@kaunata.lv, personīgi vai pa pastu: Kaunatas apvienības pārvaldei, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622. Tālrunis uzziņām 29224840”.
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Audriņu pagastāAudriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums mājas Rēzeknes ielā 4 ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Rēzeknes ielā 4 mājas pagalmā esošos divus kokus. Koki ir bīstami, jo ir nokaltuši vai daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki atrodas uz īpašuma ar kadastra Nr. 78420040195. Vēstuli parakstījuši 14 cilvēki no 14 dzīvokļiem (kopā ēkā 18 dzīvokļi) - “Rēzeknes iela 4” iedzīvotāji.
Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 08.02.2023 līdz 21.02.2023, telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.
Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.marta saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" dabas aizsardzības plāna Sabiedriskā apspriešanaDabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2023. gada 1. februārī plkst. 17:00 Gaigalavas kultūras namā Rēzeknes novada Gaigalavā, Rēzeknes iela 2.
No 2023.gada 9. janvāra ar plānu iespējams iepazīties elektroniski www.enviro.lv un ar tā drukātu versiju un saistītajiem dokumentiem interesentiem individuāli būs iespējams iepazīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietās, iepriekš norādītajos datumos un vietās.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmēs vai rakstiski līdz 2023. gada 8. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, vai info@enviro.lv, lubans@enviro.lv ).
Sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu Audriņu pagastāIevērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 24.10.2022 līdz 06.11.2022, telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Krasuhas iela 1A,k/1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.
Sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu Lūznavas pagastāLūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv, sākot no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 10. augustam.
Notiek publiskā apspriešana par četru koku ciršanu Pleikšņu ciemā Rītausmas teritorijā

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, struktūrvienība '"Ozolaines pagasta pārvalde" paziņo par publisko apspriešanu 4 koku ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78760012494, kas atrodas Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Koku ciršanas iemesls: cilvēkiem un apkārtējai videi bīstami, rada bojājumus tuvumā esošo ēku fasādēm, elektrotīkla skapim. Izcērtamie koki (centimetros norādīts koku stumbra apkārtmērs): četras kļavas – stumbru diametrs 1,3 m augstumā no zemes 245 cm, 162 cm 145 cm un 205 (koku augstums līdz 25 metriem).
Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt Ozolaines pagasta pārvaldei no šī gada 17.jūnija līdz 1.jūlijam pa e-pastu: info@ozolaine.lv; tālr.64640171, korespondencei: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Publiskā apspriešana par 38 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās, ciemā Kaunatas apvienībāSavus priekšlikumus līdz 2022. gada 8. aprīlim lūdzam iesniegt Kaunatas pagastu apvienībā  kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai pagastu pārvaldēs: info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv, tel. 64637598; info@makonkalns.lv, tel. 64646741.
Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Viļānu apvienības teritorijā
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads), telefons 64628033, vai uz e-pastu: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, sākot no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 15. decembrim.
Mākoņkalna pagastā plāno veikt septiņu koku izciršanu
Paziņojums
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2021. gada 29. oktobrim (kontakttel.: 64646741 vai epasts info@makonkalns.lv)
Publiskā apspriešana par koku ciršanu Griškānu pagasta ciemā Lielie Dreizi
Paziņojums
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus no 2021.gada 19.oktobra līdz 2021.gada 2.novembrim RNP Kaunatas apvienības pārvaldes struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” e-pasts :
info@griskani.lv , tālr.64640431
Publiskā apspriešana par koku ciršanu Gaigalavas pagasta kapsētās
Paziņojums
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Gaigalavas pagasta pārvalde” (Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads), telefons 64644537, vai uz e-pastu: info@gaigalava.lv, sākot no 2021. gada 13. oktobra līdz 2021. gada 29. oktobrim.
Dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Paziņojums
Priekšlikumu var sniegt rakstiski līdz 1.novembrim dabas aizsardzības plāna izstrādātājam Ilmāram Bodniekam (Paula Lejiņa iela 16-44, Rīga, LV-1029 vai ilmars.bodnieks@gmail.com).
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Ozolaines pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2636, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
Paziņojums
Ierosinājumus lūdzam sniegt Ozolaines pagasta pārvaldei no 2021. gada 12. aprīļa līdz 27. aprīlim  pa e-pastu: info@ozolaine.lv; tālr.646440171, korespondencei:‘’Lazdas’’, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu par 10 koku izciršanu Jokstu kapu teritorijas sakārtošanai 0,3 ha platībā (zemes kadastra apzīmējums 78820060075).
Paziņojums
Priekšlikumus un pieteikumus iesniegt, sākot no 2021. gada 17. marta līdz 31. martam : e-pasts: info@rikava.lv; tel. 64607080 vai 64608081.
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu par 124 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās teritorijās. Mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu un pagastu teritorijas, novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. Centimetros norādīts koku stumbra apkārtmērs.
Paziņojums
2021. gada 3. marts
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde”  plāno veikt 17 koku izciršanu un 1  koka vainaga sakopšanu.
Paziņojums

2021. gada 10. marts
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība „Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo, ka plāno veikt bīstamo koku izciršanu Sakstagala pagasta teritorijā.
Paziņojums
2021. gada 30. maijs
Publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastāPagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā par koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti, sākot no 2022. gada 25. janvāra līdz 2022. gada 8. februārim Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” (Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64644580, vai uz e-pastu: info@ilzeskalns.lv.
Publiskā apspriešana par koku ciršanu Bekšos
Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt Ozolaines pagasta pārvaldei no šī gada 1. marta līdz 15. martam  pa e-pastu: info@ozolaine.lv; tālr.646440171, korespondencei:‘’Lazdas’’, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastāLūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) lietvedei, e-pasts: info@ozolmuiza.lv, sākot no šī gada 24. marta līdz 7. aprīlim.
Click to listen highlighted text!