Publiskās apspriešanas

AprakstsTermiņš
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu par 124 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās teritorijās. Mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu un pagastu teritorijas, novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. Centimetros norādīts koku stumbra apkārtmērs.
Paziņojums
2021. gada 3. marts
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde”  plāno veikt 17 koku izciršanu un 1  koka vainaga sakopšanu.
Paziņojums

2021. gada 10. marts
Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!